Od 2018 r. Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. jest operatorem  i  dystrybutorem kruszyw otrzymywanych w wyniku działalności wydobywczych kopalń Południowy Koncern Węglowy S.A.:

 

Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o.

NIP: 865-255-48-52

REGON: 180764060

Adres pocztowy siedziby:

ul. Energetyków 13

37-450 Stalowa Wola

tel: 15 877 64 85

 

Osoby kontaktowe w tym obszarze:

 

Piotr Widawski

Dyrektor ds. handlowych

tel. 516 110 004

e-mail: piotr.widawski@tauron.pl

 

 

Podstawowe informacje o kruszywach

Południowy Koncern Węglowy S.A. od 2009 roku prowadzi działania techniczno-organizacyjne mające na celu polepszenie jakości produkowanych kruszyw skalnych, pozyskiwanych ze skały płonnej, towarzyszącej wydobyciu węgla kamiennego.

Produkowane przez nas kruszywa znajdują zastosowanie między innymi do:

  » budowy warstw nasypów,

  » budowy podbudów pomocniczych stabilizowanych hydraulicznie,

  » budowy podbudów zasadniczych stabilizowanych hydraulicznie,

  » rekultywacji technicznej,

  » niwelacji i makroniwelacji terenów,

  » budowy wałów przeciwpowodziowych.

Potwierdzeniem odpowiednich własności fizyko-chemicznych produkowanych kruszyw jest uzyskanie w 2010 roku Aprobaty Technicznej, wydanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie oraz Opinii Ekologicznej wydanej przez Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska w Katowicach, dopuszczającej stosowanie ww. kruszyw w budownictwie drogowym.

Przykłady zastosowań kruszyw produkowanych w ZG Sobieski

Budowa drogi DK 79 w Jaworznie (od ul. Wojska Polskiego do ul. Orląt Lwowskich)

Budowa nasypu obwodnicy północno – wschodniej Chrzanowa

Przykłady zastosowań kruszyw produkownych w ZG Janina