Południowy Koncern Węglowy S.A. Zakład Górniczy Janina to kopalnia o nowoczesnym obliczu.

Od kilku lat jest tu realizowany proces intensywnej restrukturyzacji technicznej i technologicznej, który będzie kontynuowany w najbliższym okresie.

Zakład ten zlokalizowany jest na obrzeżach miasta, skupiał ostatnio swoją działalność produkcyjną w centralnej części obszaru górniczego.

Prowadzone aktualnie roboty zmierzają do umiejscowienia pól eksploatacyjnych również w części wschodniej i zachodniej.
Zatem w zakładzie docelowo funkcjonować będą dwa rejony: wschodni i zachodni. Szczególne znaczenie posiada przeprowadzona w ramach działań inwestycyjnych modernizacja funkcjonujących układów technologicznych. Dotyczy to zarówno rozwiązań w odniesieniu do struktury podziemnej, gdzie intensywnej rozbudowie i unowocześnianiu podlegają układy transportu, zasilania oraz realizowane jest odtwarzanie parku maszynowego, jak również powierzchniowej głównie w zakresie przeróbki mechanicznej.

W przyszłości planuje się kontynuację działań zmierzających do poprawy warunków pracy załogi, a także do uczynienia ZG Janina zakładem o estetycznym i nowoczesnym - na miarę XXI wieku.

Działania te obejmować będą:

  • Modernizacja infrastruktury powierzchniowej zakładu w odniesieniu do obiektów o charakterze socjalnym.
  • Rozcinanie ścian o optymalnej długości 300 m i uzbrojenie ich w nowoczesne wysoko wydajne kompleksy ścianowe.
  • Wykonawstwo wyrobisk strategicznych mających na celu skrócenie czasu transportu i dojścia do oddziałów produkcyjnych.
  • Systematyczny rozwój zakresu funkcjonowania nowoczesnego, ekonomicznego i bezpiecznego transportu (kolejki podwieszane spalinowe i akumulatorowe).
  • Stosowanie rozwiązań mających na celu zmniejszenie uciążliwości zakładu dla środowiska naturalnego (minimalizacja szkód z racji kumulacji rejonów eksploatacji poza strefami zabudowy powierzchniowej).
  • Modernizacja techniczno-technologiczna procesu wzbogacania węgla.
     
Ustawienia plików cookies