W 1993 roku w ramach inicjatywy zakładowej opracowano program restrukturyzacji kopalni Jaworzno. Postanowiono zlikwidować całkowicie Ruch II (dawną kopalnię Kościuszko) oraz częściowo Ruch I ( kopalnia Piłsudski, dawniej Bierut). Na bazie infrastruktury kopalni Sobieski oraz wybranych elementach dwóch likwidowanych kopalń, został zorganizowany nowy rentowny zakład górniczy. Oficjalnie program likwidacji kopalni Jaworzno został zakończony w dniu 31 marca 2000 roku.
Podpisanie spółki w formie aktu notarialnego, pod nazwą – Zakład Górniczo-Energetyczny Sobieski – Jaworzno III miało miejsce w dniu 4 listopada 1998 roku. Udziałowcami spółki byli – Nadwiślańska Spółka Węglowa jako właściciel kopalni Jaworzno oraz Elektrownia Jaworzno III, każdy po 50% udziałów. Spółka weszła w skład grupy kapitałowej o nazwie Południowy Koncern Energetyczny SA. Oficjalny początek działalności kopalni w nowej spółce nastąpił w dniu 1 lutego 1999 roku.
W styczniu 2005 roku powołano Południowy Koncern Węglowy SA (PKW), w skład którego weszły - Zakład Górniczy Sobieski oraz Zakład Górniczy Janina. Wydobycie węgla w ramach PKW rozpoczęło się oficjalnie od dnia 1 lipca 2005 roku.
W maju 2007 roku utworzona została grupa kapitałowa TAURON, do której wchodzi również Południowy Koncern Węglowy w obszarze wydobycia węgla.
Od 24.02.2014r. Południowy Koncern Węglowy S.A. zmienił nazwę na TAURON Wydobycie S.A. 

Ustawienia plików cookies