W ramach Nadwiślańskiej Spółki Węglowej z siedzibą w Tychach, do której kopalnia Janina weszła w 1993 roku, przeprowadzono zmiany polegające na likwidacji działalności niezwiązanej bezpośrednio z wydobyciem węgla. W podziemiach kopalni wprowadzono, w szerszym niż dotąd zakresie, system tzw. upadowych z pełnym uzbrojeniem w przenośniki taśmowe do odstawy urobku od ścian wydobywczych na powierzchnię. Roboty górnicze w upadowej Janeczka w zakładzie głównym zostały ukończone w 1996 roku, a kompleks odstawczy, przenośniki i mosty z zakładem przeróbczym uruchomione zostały w 2000 roku.
Formalnie od dnia 1 lutego 2003 roku kopalnia Janina weszła w skład Kompanii Węglowej SA z siedzibą w Katowicach.
Zawiązanie spółki o nazwie Zakład Górniczo-Energetyczny Janina nastąpiło w dniu 20.12.2003 roku, a rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 29.01.2004 roku. Natomiast oficjalne rozpoczęcie działalności wydobywczej, w ramach Południowego Koncernu Energetycznego nastąpiło w dniu 1 kwietnia 2004 roku.
W styczniu 2005 roku powstał Południowy Koncern Węglowy SA /PKW/ w składzie – ZG Sobieski i ZG Janina. Rozpoczęcie w jego ramach wydobycia węgla, nastąpiło w dniu 12 lipca 2005 roku. W maju 2007 roku miało miejsce wejście do grupy kapitałowej TAURON.
Od 24.02.2014r. Południowy Koncern Węglowy S.A. zmienił nazwę na TAURON Wydobycie S.A.
ZG Janina pozostaje w strukturach spółki, która od 2024 r. po reorganizacji wraca do nazwy Południowy Koncern Węglowy.  
 

Ustawienia plików cookies