Urobek z oddziałów produkcyjnych transportowany jest ciągiem przenośników taśmowych na odstawę zbiorczą i upadową wydobywczą „Janeczka” - bezpośrednio z poz. 300 m na powierzchnię - do Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla, a także do podziemnego zbiornika retencyjnego z którego urobek jest transportowany na powierzchnię górniczym wyciągiem szybowym skipowym szybu „Janina III”. 

Cały ciąg technologiczny składa się z następujących procesów przeróbczych: 

 • przygotowanie i klasyfikacja węgla surowego;
 • wzbogacanie klasy 200-20 mm w separatorze c.c.;
 • wzbogacanie klasy 20-2 mm w osadzarkach wodnych;
 • wzbogacanie klasy 2-0 mm na zsuwniach spiralnych;
 • odwadnianie mułów popłuczkowych;
 • odstawa, załadunek i składowanie produktów wzbogacania.

Urobek z dołu, skruszony do klasy 200-0 mm, kieruje się do zbiorników węgla surowego. Stamtąd dwoma bliźniaczymi nitkami technologicznymi transportowany jest, poprzez klasyfikację wstępną, do kompleksowego wzbogacania.

Wzbogacanie klasy 200-20 mm zachodzi w dwuproduktowym separatorze cieczy ciężkiej typu Disa.

Klasa 20-2 mm wzbogacana jest w środowisku wodnym, w trójproduktowych osadzarkach pulsacyjnych.
Frakcję 2-0 mm, w postaci wylewu z hydrocyklonów klasyfikacyjnych, wzbogaca się w trójproduktowych zsuwniach spiralnych.
Zakład w chwili obecnej produkuje następujące sortymenty handlowe:

 • Grube ( kostka, orzech ) w klasie zbytu 23
 • Średnie ( groszek, groszek II Jaret ) w klasie zbytu 23 
 • MI w klasie 20/14/12,
 • MII  o wartości opałowej 19 ÷ 20
  • zawartość popiołu 8 ÷14
  • zawartość siarki 0,7 ÷ 1,2
Ustawienia plików cookies