08.07.2008

Świaczenie usług gospodarczych w zakresie kompleksowej obsługi łaźni pracowniczych oraz utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, administracyjnych i przemysłowych Południowego Koncernu Węglowego SA

pdf iconOgloszenie o zamowieniu - sprawa nr 18-2008-EZP-IZ (2008.07.09 12:55)

pdf iconSIWZ do sprawy 18-2008-EZP-IZ (2008.07.09 12:55)

pdf iconWyjaśnienie_treści_SIWZ_18/2008/EZP/IZ (2008.07.21 14:50)

pdf iconModyfikacja treści SIWZ 18/2008/EZP/IZ (2008.07.25 09:50)

pdf iconPrzesunięcie terminu składania i otwarcia ofert - nr 18/2008/EZP/IZ (2008.08.01 12:32)

pdf iconzal._do_umowy_najmu-_cennik_oplat-_sprawa_nr_18-2008-EZP-IZ (2008.08.04 22:30)

pdf iconwyjasnienie SIWZ + modyfikacja SIWZ- sprawa nr 18-2008-EZP-IZ (2008.08.04 22:30)

pdf iconUmowa najmu-sprawa nr 18-2008-EZP-IZ (2008.08.04 22:30)

pdf iconWyjasnienie tresci SIWZ (z dn.08.08.2008) - nr 18-2008-EZP-IZ (2008.08.08 14:49)

pdf iconInform o wyborze oferty najkorzystn - 18-2008-EZP-IZ (2008.09.12 13:24)

Przesunięto do archiwum 2008.09.30

Ustawienia plików cookies