13.02.2013

Drążenie wyrobisk górniczych kamiennych w Południowym Koncernie Węglowym S.A – Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu.

Przeniesiono do archiwum dnia 30.04.2013r.

Ustawienia plików cookies