13.09.2012

Dostawy klejów uszczelniająco-wzmacniających i ładunków klejowych do stosowania w wyrobiskach górniczych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Przeniesiono do archiwum 15.12.2012 r.

Ustawienia plików cookies