28.12.2011

Dostawa i montaż dwóch zestawów rurociągów dwuwarstwowych. stalowo - tworzywowych wraz z systemem sterowania przepływem wody i monitorowania parametrów eksploatacyjnych do rozbudowy zasilania sieci ppoż. w podziemnych wyrobiskach górniczych Południowego KOncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy SOBIESKI.

Przeniesiono do archiwum 2.03.2012 r.

Ustawienia plików cookies