15.07.2009

Świadczenie usług w ruchu zakładu górniczego w zakresie obsługi górniczej i energomaszynowej maszyn, urządzeń odstawy urobku oraz sieci i instalacji elektrycznych w oddziałach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy SOBIESKI.

pdf iconOgloszenie o zamowieniu - 27-2009-EEZP-AW (2009.07.16 10:18)

pdf iconSIWZ do sprawy nr 27-2009-EEZP-AW (2009.07.16 10:18)

Inform o wyborze oferty najkorzystn - 27-2009-EEZP-AW (2009.10.02 12:52)

Przeniesiono do archiwum 20.10.2009

Ustawienia plików cookies