19.10.2011

Dostawy zgrzebeł i obejm (zamków) do przenosników zgrzebłowych stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A

Przeniesieono do archiwum w dniu 05.03.2012r.

Ustawienia plików cookies