13.07.2011

Dostawa elementów hydrauliki sterowniczej do ulepszenia oraz wymiany zużytych elementów armatury zasilającej w 145 sekcjach obudowy zmechanizowanej Glinik - 24/50 dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy SOBIESKI.

przeniesiono do archiwum w dniu 5.10.2011 r.

Ustawienia plików cookies