27.04.2010

Wykonanie w roku 2010 otworu geologicznego o głębokości 656m w obszarze "Dąb" oraz trzech otworów geologicznych do pokładu 119 w obszarze "Wisła I" i "Wisła II-1"

pdf iconOgloszenie o zamowieniu-22-2010-EEZP-AW (2010.04.28 12:57)

pdf iconSIWZ do sprawy - 22-2010-EEZP-AW (2010.04.28 12:57)

pdf iconWyjasnienia SIWZ - 22-2010-EEZP-AW (2010.05.13 15:17)

pdf iconWyjasnienia SIWZ (2) - 22-2010-EEZP-AW (2010.05.21 14:00)

pdf iconInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-22-2010-EEZP-AW (2010.06.23 8:45)

Przeniesiono do archiwum 2010.07.22

Ustawienia plików cookies