Informacja o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych

07.06.2024
6 czerwca 2024 roku Rada Nadzorcza Południowego Koncernu Węglowego S.A. podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 15 lipca 2024 roku Pana Dariusza Maszczyka (Maszczyk) na stanowisko Wiceprezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych Spółki.

Zakończono postępowania kwalifikacyjne na stanowiska członków zarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A.

05.04.2024
5 kwietnia 2024 roku Rada Nadzorcza Południowego Koncernu Węglowego S.A. odwołała z dniem 8 kwietnia 2024 roku dotychczasowy zarząd spółki: Pana Jacka Pytla - prezesa zarządu oraz Pana Romana Gąskę – wiceprezesa zarządu ds. technicznych. Po zakończeniu postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska członków zarządu spółki Rada Nadzorcza z dniem 9 kwietnia 2024 roku powołała Pana Łukasza Deję na stanowisko prezesa zarządu oraz Pana Wojciecha Kamińskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. technicznych. Procedura konkursowa dotycząca stanowiska wiceprezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych

Zakład Górniczy Brzeszcze laureatem konkursu Bezpieczna Kopalnia za lata 2021 - 2023

29.02.2024
Zakład Górniczy Brzeszcze zajął 3 miejsce w konkursie Bezpieczna Kopalnia za lata 2021 - 2023! Wyróżnienia wręczono 27 lutego br. podczas uroczystej gali XXXIII Szkoły Eksploatacji Podziemnej w Krakowie. W imieniu brzeszczańskiej kopalni dyplom odebrał Ryszard Siuta - Główny Inżynier Górniczy ZG Brzeszcze. Wielka Kapituła obradowała 14 lutego br. w Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach. Oceniając stan bezpieczeństwa w kopalniach kierowano się następującymi kryteriami: brak wypadków śmiertelnych i ciężkich w latach: 2021, 2022 i 2023 oraz data zaistnienia ostatniego wypadku śmiertelnego i

Duża obniżka cen węgla Południowego Koncernu Węglowego S.A.

23.02.2024
Południowy Koncern Węglowy S.A. , ogłosił właśnie znaczącą obniżkę cen węgla, co stanowi bardzo dobrą wiadomość dla klientów. To idealny moment, by kupić opał na następny sezon grzewczy, gdyż ceny są teraz bardzo atrakcyjne. Co dokładnie się zmieniło? Spółka obniżyła ceny całości oferowanego węgla przeznaczonego dla gospodarstw domowych, w tym również ekogroszków, średnio o około 20 %, co oznacza nawet ponad 250 zł oszczędności na jednej tonie. Tak poszukiwany na rynku węgiel w sortymentach grubych (kostka, kostka II i orzech) jest teraz dostępny w bardzo konkurencyjnych cenach i co istotne

Mija 25 lat po historycznym mariażu energetyki i górnictwa w Jaworznie

02.02.2024
1 lutego 2024 r. przypada 25 rocznica rozpoczęcia działalności Zakładu Górniczego Sobieski jako wspólnego przedsięwzięcia górnictwa i energetyki. Przypomnijmy, jak doszło do tego historycznego wydarzenia. Z początkiem lat dziewięćdziesiątych, w ramach ogólnokrajowego programu reformowania górnictwa, utworzono spółki węglowe. Jedną z nich była Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A., w ramach której znalazła się kopalnia Jaworzno. Niestety, przeprowadzane reformy nie poprawiły sytuacji kopalni, w związku z czym koniecznością stało się podjęcie działań likwidacyjnych struktury przemysłowej, przy

Komunikat w sprawie zmiany firmy Spółki

09.01.2024
Na podstawie zmieniającej statut uchwały uprawnionego organu Spółki, wpisanej przez Sąd Rejestrowy z dniem 2 stycznia 2024 roku do Krajowego Rejestru Sądowego, uległa zmianie firma Spółki TAURON Wydobycie. Dotychczasowa nazwa została zastąpiona brzmieniem „Południowy Koncern Węglowy Spółka Akcyjna”. Powyższa zmiana dotyczy jedynie firmy spółki, a wszelkie pozostałe dane jak NIP, KRS, REGON, numery rachunków bankowych oraz adres siedziby pozostają jak dotychczas. Zmiana nazwy spółki nie ma wpływu na relacje z klientami i kontrahentami, nie powoduje żadnych modyfikacji w zakresie zaciągniętych

Komunikat w sprawie wypadku na ZG Sobieski 29. 11. 2023 r.

29.11.2023
We wtorek 28.11.2023 r. ok. g. 15:45 w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie w pokładzie 209 na poziomie 500 metrów nastąpił wypadek zbiorowy, w którym uczestniczyło pięciu pracowników ZG Sobieski i jeden firmy zewnętrznej. W trakcie prac przy rurociągu podsadzkowym doszło prawdopodobnie do przemieszczenia trasy rurociągu, w wyniku czego 6 pracowników zostało poszkodowanych, a czterech z nich – wszyscy to pracownicy ZG Sobieski, poniosło śmierć. Dwie pozostałe osoby zostały hospitalizowane. Akcja ratownicza została zakończona o g. 20.35. Ustaleniem okoliczności i przyczyn wypadku zajmują

Zmiana struktury właścicielskiej spółki TAURON Wydobycie

03.01.2023
Od 1 stycznia 2023 r. TAURON Wydobycie jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa i od tego momentu funkcjonuje poza strukturami kapitałowymi Grupy TAURON. Model funkcjonowania Spółki pozostaje bez zmian: Przez okres 12 miesięcy od wydzielenia, Spółka będzie mogła posługiwać się dotychczasową nazwą tj. TAURON Wydobycie S.A., a do końca 2023 roku przeprowadzi działania związane ze zmianą marki i systemu identyfikacji wizualnej; Zmiana właścicielska nie wpłynie na dane rejestrowe i podatkowe Spółki (nie zmieni się NIP, REGON czy numer KRS). Z punktu widzenia kontrahentów nie zachodzi konieczność
Ustawienia plików cookies