17.02.2016

Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

 Duże Rodziny płacą mniej za węgiel

 TAURON Wydobycie działa w ramach programu Karty Dużej Rodziny, bo w Dużej Rodzinie lepiej. Mała karta kryje w sobie duży potencjał pomagając rodzinom wielodzietnym.

Dzięki Karcie jej posiadacze mogą skorzystać z 3% rabatu przy zakupach węgla w Punktach Obsługi Klienta Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie SA  tj. ZG SOBIESKI w Jaworznie i ZG JANINA w Libiążu, które zostały opatrzone logo "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

Z rabatu mogą skorzystać klienci indywidualni – członkowie rodzin wielodzietnych identyfikujących się Kartą Dużej Rodziny z przeznaczeniem do zużycia we własnym gospodarstwie domowym. Rabat jest dostępny przy jednorazowym zakupie do 6 ton węgla, a zakupów można dokonywać więcej niż jeden raz.

Posiadacz Karty jest zobowiązany przedłożyć Kartę Dużej Rodziny osobiście lub jej kserokopię za pośrednictwem kierowcy odbierającego w jego imieniu węgiel, zgłaszającemu się do Punktu Obsługi Klienta. Pracownik POK sprawdza ważność Karty Dużej Rodziny oraz dane właściciela Karty.

Warto pamiętać, że pełnomocnictwa dla kierowcy oraz oświadczenie do celów akcyzowanych składane są niezalenie.

TAURON Wydobycie jako pierwsza ze spółek węglowych uruchomiła promocję przy zakupie węgla w ramach programu Karta Dużej Rodziny. Tytuł partnera inicjatywy Karty Dużej Rodziny to dla nas możliwość nie tylko konkretnego wsparcia rodzin wielodzietnych, ale i doskonała okazja podkreślenia znaczenia jej funkcjonowania w społeczeństwie. Uczestnicząc w programie chcemy zmieniać wizerunek rodziny wielodzietnej. W TAURON Wydobycie staramy się umiejętnie łączyć działania biznesowe z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zaproponowanie 3% rabatu w ramach Karty Dużej Rodziny ma dla nas wymiar praktycznego zastosowania w biznesie najważniejszej wartości, jaką są klienci naszych Zakładów Górniczych.  Mamy nadzieję, że oferta na zakup polskiego węgla produkowanego przez Zakłady Górnicze TAURON Wydobycie (ZG Sobieski oraz ZG Janina) dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny spotka się z zainteresowaniem.

Karta Dużej Rodziny stanowi jeden z instrumentów polityki rodzinnej państwa, która została stworzona, aby wesprzeć budżety rodzin obciążonych kosztami utrzymania wielodzietnej rodziny (rodziny z trojgiem lub więcej dzieci). Prawie 3,4 mln Polaków żyje w rodzinach wielodzietnych. To 627 tys. rodzin. Kartę Dużej rodziny odebrało już ponad 1,38 mln osób.

 

Załącznik Size
KDR w TWD plakat na www2.jpg 780.53 KB
Ustawienia plików cookies