14.01.2022

Jacek Pytel, prezes zarządu TAURON Wydobycie podsumowuje 2021 rok w Spółce: 

Miniony rok był wymagającym dla rodzimego górnictwa czasem trudnych decyzji, projektujących jego przyszłość, a także okresem zmagania się z ekonomicznymi skutkami pandemii. W naszych kopalniach potrafiliśmy jednak wykorzystać ten czas do wypracowania dobrych efektów rynkowych.

Braliśmy aktywny udział w wypracowywania planu dla górnictwa, tak aby trzy zakłady górnicze Spółki mogły zostać objęte wszystkimi rozwiązaniami pomocowymi dla branży. Wiele wysiłku włożyliśmy w tym czasie w działania mające zapewnić efektywne funkcjonowanie naszych zakładów górniczych w kolejnych latach i tu osiągnęliśmy obiecujące efekty.

W naszych zakładach górniczych było przede wszystkim bezpieczniej. Osiągnęliśmy lepsze niż przed rokiem statystyki dotyczące bezpieczeństwa załóg naszych kopalń, a to dla zarządu kwestia priorytetowa.

Ponadto zamknęliśmy rok z większym o około 600 tysięcy ton wydobyciem, w porównaniu do 2020 roku, a także ze znacznie większymi przychodami ze sprzedaży. Pozwoliło to nam poprawić płynność Spółki i z pewnością pozytywnie wpłynie na jej wyniki w kolejnych miesiącach. W wynikach rocznych będzie również widoczny efekt stopniowego przywracania cen węgla do poziomu sprzed pandemii. Podnosimy też efektywność pracy naszych zakładów górniczych, a jednocześnie dbamy o bazę kosztową Spółki tak, aby pozostawała na jak najniższym poziomie.

Miniony rok był dla nas istotny także z punktu widzenia inwestycji. Spółka ukończyła budowę poziomu 800 metrów w ZG Janina, czyli sztandarowej inwestycji, dzięki której udostępnione zostały kolejne wartościowe pokłady węgla. Ta inwestycja skutecznie zwiększyła również stopień automatyzacji produkcji kopalni, wpłynęła na poprawę wydajności oraz zmniejszenie kosztów jej funkcjonowania. Uruchomiliśmy tam zjazd ludzi jedną z największych klatek szybowych w Polsce, dzięki czemu czas dotarcia załogi do miejsc pracy skrócił się prawie 20-krotnie.

W kolejnych miesiącach 2021 roku TAURON Wydobycie sukcesywnie uruchamiał nowe ściany wydobywcze, stąd produkcja węgla w zakładach górniczych Spółki była wyższa
w stosunku do roku 2020 i przekroczyła 5 milionów ton.

W Zakładzie Górniczym Sobieski uruchomiono nowy front wydobywczy w partii Brzezinka, charakteryzujący się najlepszymi parametrami jakościowymi węgla. Zasoby operatywne tego złoża wynoszą około 12 milionów ton.

Pokazaliśmy również, że potrafimy efektywnie wykorzystać produkty uboczne wydobycia, takie jak metan. Jeszcze w  2020 r. wraz ze spółką TAURON Nowe Technologie zrealizowaliśmy w Grupie inwestycję budowy silników kogeneracyjnych, zasilanych gazem z odmetanowania ZG Brzeszcze. W ubiegłym roku uruchomiona została podobna instalacja w Jawiszowicach. Obie instalacje przetworzą w ciągu roku około 20 mln m3 czystego metanu.

 

Podsumowując miniony rok można powiedzieć, że zdaliśmy, jako Spółka, egzamin z działania w wymagającym czasie. Warto to podkreślić również w kontekście efektywnej współpracy z energetyką, w celu zabezpieczenia energetycznego bezpieczeństwa kraju.


Od czwartego kwartału minionego roku realizujemy bowiem zwiększone, względem średniorocznego, wydobycie, co jest pozytywnie odbierane przez segment wytwórczy Grupy  TAURON zainteresowany jak największymi odbiorami węgla. Kontynuacja tego trendu będzie zapewne obecna również w pierwszym kwartale tego roku.

Ustawienia plików cookies