07.07.2017

5 lipca w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przedstawiciele AGH i Tauron Wydobycie podpisali list intencyjny, dotyczący promesy zatrudnienia najlepszych absolwentów studiów magisterskich o specjalności Górnictwo podziemne na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii.

List intencyjny podpisali: ze strony uczelni prorektor AGH prof. dr hab. inż. Jerzy Lis oraz dziekan wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prof. dr hab. inż. Marek Cała, natomiast ze strony TAURON Wydobycie Zdzisław Filip –prezes zarządu oraz Janusz Czarnecki – wiceprezes zarządu ds. technicznych

„Zawód górnika nie jest zawodem popularnym. Powoli wygasają również tradycje i brak pokoleń, które podtrzymywały kontynuację zawodu. Ponieważ górnictwo potrzebuje w dalszym ciągu profesjonalnej kadry ważne jest, aby stworzyć poczucie, że po skończonych studiach istnieje możliwość zatrudnienia w stabilnym przedsiębiorstwie. Należy pamiętać, że ważny jest surowiec, ale najważniejszy jest człowiek, bez którego w naszej rzeczywistości górniczej nie byłoby przyszłości. Stąd intencja, aby kształcić wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną, która będzie miała możliwość zatrudnienia w strukturach TAURON Wydobycie” – mówi Zdzisław Filip – prezes zarządu TAURON Wydobycie.

Istotą listu intencyjnego stanowiącego promesę zatrudnienia absolwentów jest współodpowiedzialność za dobre przygotowanie kadr, a przede wszystkim zachęcenie absolwentów do podnoszenia kwalifikacji na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii.  Poprzez zapotrzebowanie na kadrę techniczną, spełniającą wysokie wymagania strony podjęły zobowiązania kształcenia oraz zatrudniania przyszłych absolwentów. Szczegółowe zasady współpracy oraz zobowiązań zostaną określone w Porozumieniu zawartym pomiędzy uczelnią oraz przyszłym pracodawcą.

Załącznik Size
zdj2.JPG 4.63 MB
zdj1.jpg 984.96 KB
Ustawienia plików cookies