18.01.2019

Wejście w życie w dniu 22 stycznia 2019 r. ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym
z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego pozwala określić terminarz jej realizacji. 22 stycznia br. jest pierwszym dniem, w którym można składać wnioski o rekompensatę w wyznaczonych do tego punktach. Osoby uprawnione mają na to 90 dni. Wypłata rekompensat nastąpi od 1 czerwca 2019 r.

Opracowana przez Ministerstwo Energii ustawa przewiduje jednorazową wypłatę świadczenia rekompensacyjnego w wysokości 10 tys. zł. przez właściwe przedsiębiorstwo wypłacające. Wypłaty świadczeń zaplanowane są od 1 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Aby otrzymać rekompensatę uprawniona osoba będzie musiała wypełnić wniosek o rekompensatę, którego wzór stanowi załącznik do ustawy.  Wypełniony wniosek wraz z oświadczeniem oraz dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do rekompensaty należy składać w wyznaczonych punktach - lista punktów w załączeniu.

O rekompensatę będą mogły ubiegać się osoby, którym przedsiębiorstwo górnicze zaprzestało wydawać bezpłatny węgiel w naturze lub w ekwiwalencie pieniężnym, a przedsiębiorstwo to prowadziło w dniu 31 grudnia 2011 r. wydobycie węgla kamiennego na podstawie koncesji. Z katalogiem osób uprawnionych do rekompensaty można zapoznać się tutaj.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków oraz wymogów z tym związanych można uzyskać na stronach internetowych spółek (SRK, JSW, Tauron Wydobycie, LW Bogdanka) oraz Ministerstwa Energii.

Informacje w sprawie rekompensaty udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00.

Numer infolinii 32 757 4554

Punkty przyjęć w TAURON Wydobycie S.A. oraz numery telefonów kontaktowych:

a.     43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 (Centrum) – pokój nr 2 –

        telefony  32 618 5086,

b.     43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 6  (Szyb Piłsudski) – pokoje nr 6, 7, 8 –  

        telefony 32 618 5653, 32 618 5437, 32 618 5224;

c.     32-590 Libiąż, ul. Górnicza 23 (Budynek przed Bramą Główną)
 pokoje nr 108, 202 – telefony 32 6270 630, 32 6270 611, 32 6270 286,

        32 6270 692, 32 6270 654.

Godziny otwarcia punktów:  poniedziałek od 6:00 do 18:00, w pozostałe dni robocze od 7:00 do 15:00.

 

Pytania można również kierować na adres e-mail: rekompensaty@srk.com.pl

rekompensaty

Ustawienia plików cookies