01.09.2020

Komentarz TAURON Wydobycie do publikacji portalu OKO.press

W trudnym gospodarczo czasie pandemii, kopalnie Grupy TAURON wypracowały dodatnie wyniki, poprawiając je znacząco. To między innymi efekt wdrożonych działań proefektywnościowych.

W pierwszym półroczu tego roku produkcja węgla handlowego w Grupie TAURON wzrosła o 10 procent w porównaniu do 2019 roku. Zysk EBITDA Grupy w segmencie wydobycia wyniósł w pierwszym półroczu 2020 r. 7 mln zł, a w samym drugim kwartale 43 mln zł.

Spółka koncentruje się na realizacji działań, które mają zapewnić rentowność wydobycia,a także dostosowaniu wielkości produkcji do zapotrzebowania na paliwa węglowe w Grupie TAURON. Kolejne działania podejmowane są z myślą o poprawienie rentowności produkcji węgla handlowego, zrównoważeniu przychodów i kosztów działalności operacyjnej oraz uelastycznieniu bazy kosztowej.

Z myślą o przyszłości, Spółka prowadzi strategiczne inwestycje tj. drążenie szybu „Grzegorz”   w ZG Sobieski i pogłębienie szybu Janina VI w ZG Janina. Ta druga inwestycja jest na końcowym etapie realizacji. Kopalnia w Libiążu posiada największe w Polsce złoża węgla energetycznego, szacowane na 2,1 mld ton. Produkowane jest tutaj między innymi paliwo o obniżonej zawartości chloru, które jest dedykowane, analogicznie jak węgiel z ZG Sobieski,  dla nowego bloku energetycznego 910 MW w Elektrowni Jaworzno.

Z kolei w Zakładzie Górniczym Brzeszcze zmodernizowano ponad 2 000 metrów wyrobisk wentylacyjnych i wydrążono blisko 2 500 metrów wyrobisk inwestycyjnych, a także zmodernizowano stację odmetanowania i zakład przeróbki węgla. Przeprowadzono także niezbędne modernizacje związane z produkcją paliw ekologicznych, dostosowanych
do wymagań klientów indywidualnych. Realizowane działania zwiększają bezpieczeństwo załogi, pozwalając jednocześnie na uzyskanie rentowności ZG Brzeszcze oraz zapewnienie stabilnej produkcji wysokiej jakości węgla, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach pierwszego półrocza br.

W kopalniach TAURON Wydobycie widać więc efekty wdrożonych działań naprawczych. 

Koszt wytworzenia węgla w TAURON Wydobycie, w tym w ZG Brzeszcze, w pierwszym półroczu 2020 roku, był niższy niż cena węgla na rynku europejskim z uwzględnieniem kosztu transportu tego paliwa.

TAURON Wydobycie zapewnia dla elektrowni i elektrociepłowni Grupy stabilne dostawy paliwa węglowego o odpowiednio wysokiej jakości, co ma szczególne znaczenie w kontekście zasilania nowego bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie.

Średnie dobowe wydobycie węgla ustabilizowało się na dobrym poziomie, a bliskość aktywów wytwórczych Grupy TAURON umożliwia Spółce utrzymywanie niskich kosztów transportu tego surowca. Kopalnie TAURONA dostarczyły w tym roku większość węgla wykorzystywanego w elektrowniach i elektrociepłowniach Grupy TAURON, tj. ponad 60%.

W niełatwym otoczeniu rynkowym TAURON Wydobycie kontynuuje programy proefektywnościowe i podejmuje działania ograniczające niekorzystne skutki pogorszonych warunków górniczo-geologicznych, które w efekcie przyniosą wzrost wydajności zakładów górniczych.

 

 

Ustawienia plików cookies