30.10.2013

Bohaterowie z dnia na dzień” to hasło akcji orgaznizowanej przez Południowy Koncern Węglowy S.A. wraz z partnerem wspierającym, którym jest Fundacja Dawców Komórek Macierzystych Polska (DKMS).

W dniu 9 października br. w budynku Cechowni Zakładu Górniczego Janina w Libiążu przeprowadzona została szeroka akcja informacyjna wśród pracowników, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.Głównym celem akcji było przekonanie i zachęcenie do rejestracji w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego. Pracownicy mieli możliwość konsultacji, podczas których zadawali pytania dotyczące samego pobierania próbek do badania genetycznego,  jak i całego procesu badań oraz ostatecznie przeszczepu. Wyświetlany był film informacyjny na telebimie oraz rozdawano ulotki. Wszystkie działania prowadzone były przez pracowników fundacji. W promowaniu akcji czynnie brali udział wolontariusze z Zespołu Szkół w Libiążu.

W drugiej połowie listopada br. będzie miała miejsce kontynuacja akcji. Do każdego z zakładów Południowego Koncernu Węglowego S.A. przyjadą przedstawiciele fundacji DKMS i każdy z pracowników będzie mógł podjąć pierwszy krok w przystąpieniu do bazy potencjalnych dawców szpiku kostnego. Pobierane będą próbki genetyczne w postaci wymazu z jamy ustnej.

Jak ważna jest to akcja może świadczyć chociażby to, że w Polsce co godzinę wykrywana jest u kogoś białaczka, zarówno u dzieci jak i dorosłych osób. Często jedyną szansą na uratowanie ich życia jest przeszczep szpiku kostnego. Zaledwie 25% chorych znajduje dawcę wśród członków swojej rodziny. Pozostali chorzy mogą liczyć tylko na znalezienie „bliźniaka genetycznego” w rejestrach dawców niespokrewnionych. Jednak spośród nich zaledwie połowa chorych ma taką szansę, ponieważ w rejestrach jest zbyt mało dawców. Polski rejestr liczy kilkaset tysięcy zarejestrowanych potencjalnych dawców,  a to zdecydowanie za mało, o czym dowiadują się każdego dnia chorzy i ich rodziny. Każdy kto chciałby zostać dawcą, musi przejść przez poszczególne etapy, które pozwolą dać szansę na nowe życie osobie chorej. Jednak nie zawsze zarejestrowanie się oznacza, że zostanie się dawcą faktycznie. W ciągu 10 lat od rejestracji, maksymalnie 5 na 100 zarejestrowanych osób zostaje dawcą. W ciągu pierwszego roku od daty rejestracji, tylko 1% nowych dawców ma szansę na zostanie rzeczywistym dawcą.

Pierwszy etap to rejestracja i pobranie śliny do badania. Rejestracji można będzie dokonać podczas „Dnia Dawcy Szpiku“ w drugiej połowie listopada br., w każdym z zakładów Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Drugim etapem jest badanie zgodności cech antygenowych, oznacza to, że z otrzymanej próbki śliny z jamy ustnej zostanie określony tzw. antygen zgodności tkankowej HLA, czyli swoisty kod genetyczny, który pozwoli na potwierdzenie dopasowania potencjalnego dawcy i pacjenta, co w efekcie umożliwi przeszczep.

Etap trzeci polega na wprowadzeniu danych do rejestru centralnego. Cechy tkankowe wraz z numerem dawcy przekazywane są w formie anonimowej do ogólnopolskiego rejestru Poltransplant. Dodatkowo dane w formie anonimowej przekazywane są również do Międzynarodowego Rejestru Dawców Szpiku (BMDW – Bone Marrow Donor Worldwide), który zrzesza dane dawców z innych rejestrów dawców. Następnie przeprowadzane są dalsze badania. Końcowym etapem jest ostateczna decyzja dawcy.

Gorąco zachęcamy do przystąpienia do akcji „Bohaterowie z dnia na dzień”, bo to szansa na podarowanie komuś nowego życia!

 

                                                                                       Monika Wieczorek

Ustawienia plików cookies