02.01.2014

 

W dniu 27 listopada 2013 roku w stołówce przy Zakładzie Górniczym Janina rozegrany został Finał V edycji Konkursu wiedzy z zakresu znajomości przepisów regulujących bezpieczne warunki pracy.

Ze względu na mały jubileusz warto przypomnieć historię konkursu. Konkurs po raz pierwszy rozegrany został w 2009 roku. Od samego początku głównym celem Konkursu było kształtowanie kultury bezpieczeństwa, promowanie bezpiecznych metod pracy orazznajomości przepisów regulujących bezpieczne warunki pracy.

Uczestnicy Konkursu musieli wykazać się wiedzą z zakresu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zagrożeń występujących kopalniach węgla kamiennego.

W pierwszych trzech edycjach Konkursu uczestniczyli wyłącznie pracownicy Zakładu Górniczego Janina, oddzielnie w dwóch kategoriach: osób dozoru ruchu i pracowników nieetatowych, a eliminacje i finał rozgrywane były metodami tradycyjnymi, gdzie do udzielania odpowiedzi na zadane w testach konkursowych pytania, służyły uczestnikom - kartka papieru i długopis.

W roku ubiegłym zaszły dwie zasadnicze zmiany, co do zasad organizacji oraz formy przeprowadzania konkursu. Pierwszą z nich było włączenie do udziału w Konkursie dodatkowej kategorii uczestników - uczniów klas patronackich Technikum Górniczego Zespołu Szkół w Libiążu. Druga zmiana dotyczyła natomiast zasad przeprowadzenia samego finału.

Jakkolwiek w roku ubiegłym, podobnie jak w poprzednich edycjach konkursu, eliminacje rozegrane zostały jeszcze metodą tradycyjną, to już sam jego finał miał zupełnie odmienną formę. Dla uatrakcyjnienia jego przebiegu oraz podniesienia emocji, zarówno dla widzów, jak i przede wszystkim dla samych uczestników, po raz pierwszy finał przeprowadzono w formie multimedialnej, z wykorzystaniem specjalnych pilotów do wysyłania i zaznaczania odpowiedzi. W ten sposób zarówno uczestnicy finału jak i wszyscy obserwujący mogli na bieżąco śledzić rywalizację i emocjonować się przebiegiem Konkursu.

W roku bieżącym nastąpiła dalsza ewaluacja Konkursu, która miała na celu podniesienia jego atrakcyjności, a przede wszystkim jego powszechności.

Z poprzednich edycji Konkursu pozostały tylko: ten sam, niezmienny cel, zakres tematyczny wiedzy oraz dwa poziomy rozgrywania konkursu - eliminacje i finał.

Konkurs po raz pierwszy na poziomie eliminacji przeprowadzony został dla pracowników zatrudnionych w zakładach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. w formie internetowego testu wielokrotnego wyboru, oddzielnie w dwóch kategoriach pracowników: osób dozoru ruchu (do osób wyższego dozoru ruchu włącznie) oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Ta forma eliminacji, dająca możliwość uczestniczenia w nich poprzez logowanie się na udostępnionej stronie internetowej i rozwiązywanie testów, z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, spotkała się bardzo dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony osób dozoru, jak i pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Zasady i przebieg eliminacji w Zakładzie Górniczym Janina szczegółowo opisany został w poprzednim numerze wydania.

Do finału Konkursu zakwalifikowało się po 6 najlepszych osób z każdej kategorii, wyłonionych w drodze eliminacji.

Tegoroczny finał przeprowadzony został w formie testu wielokrotnego wyboru, oddzielniedla każdej kategorii, zgodnie z nową formą i zasadami.

Każdy z uczestników otrzymał przyporządkowane, oddzielne stanowisko komputerowe wyposażone w komputer przenośny do zaznaczania i wysyłania odpowiedzi.Test Konkursu finałowego składał się z zestawu 15 pytań wyświetlanych kolejno dla każdej z trzech kategorii.Pytania wyświetlane były na stanowiskach komputerowym dla uczestników konkursu oraz na ekranie ściennym dla publiczności, a ich treść odczytywana była przez lektora. Z chwilą ukończenia odczytywania przez lektora tekstu danego pytania wraz z odpowiedziami, został uruchomiany czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi, którego upływ był widoczny na monitorach na stanowiskach komputerowych uczestników oraz na ekranie ściennym w postaci zegara. Na udzielenie odpowiedzi przeznaczonych było 15 sekund,a udzielenie odpowiedzi na pytanie polegało na zaznaczeniu wybranej (-ych) odpowiedzi i ich zatwierdzeniu, w przewidzianym na udzielenie odpowiedzi czasie.

Na dodatkowych ekranach na bieżąco prezentowane będą wyniki udzielanych przez uczestników odpowiedzi wraz z aktualną klasyfikacją Konkursu, widoczne zarówno dla uczestników konkursu jak i publiczności.

Po każdym pytaniu oraz czasie przeznaczonym na udzielenie odpowiedzi następowało wyświetlenie poprawnych odpowiedzi.

Za prawidłowo udzieloną pełną odpowiedź na pytanie uczestnik otrzymywał 1 punkt,            w przypadku złej odpowiedzi lub braku odpowiedzi w przewidzianym na udzielenie odpowiedzi czasie, punkty nie zostały przyznawane.

O zajętym miejscu decydowała ilość zdobytych punktów, a w przypadku uzyskania przez uczestników tej samej ilości punktów, o zajętym miejscu decydował krótszy łączny czas udzielenia poprawnych odpowiedzi na pytania konkursowe.

W każdej z trzech kategorii walka o zajęcie jak najlepszego miejsca trwała do samego końca i budziła niesamowite emocje zarówno wśród uczestników, jak              i licznie zgromadzonej widowni. W wielu przypadkach o zajętym miejscu decydował krótszy czas udzielonych poprawnych odpowiedzi (w przypadku uzyskania przez uczestników tej samej ilości punktów).

WYNIKI FINAŁU V EDYCJI KONKURSU WIEDZY Z ZAKRESU ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH BEZPIECZNE WARUNKI PRACY
 

  • w kategorii osób dozoru ruchu:

   

   

   

  Miejsce

  Nazwisko i Imię

  Oddział

  Ilość punktów

  I

  Radosław PALIWODA

  MSz

  12

  II

  Gabriel DUDA (WP)

  WP

  12

  III

  Grzegorz STRZELCZYK

  II

  9

  IV

  Piotr SMALCERZ

  GPD

  6

  V

  Zbigniew SZOSTEK (GZL)

  GZL

  6

  VI

  Paweł WARTALSKI

  MNM

  5

   

   

  • w kategorii pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych:

   

  Miejsce

  Nazwisko i Imię

  Oddział

  Ilość punktów

  I

  Wojciech BĘBEN (GW)

  GW

  13

  II

  Dawid FURTAK (GRP3)

  GRP3

  10

  III

  Tomasz STASZCZYK (WP)

  WP

  8

  IV

  Grzegorz SKOŁUCKI (WP)

  WP

  8

  V

  Kamil KLAMKA (WP)

  WP

  7

  VI

  Krzysztof NOWAKOWSKI (WP)

  WP

  6

       
         
         
         
         
         
         

   

                                               

  • w kategorii uczniów klas patronackich Technikum Górniczego Zespołu Szkół w Libiążu:

   

  Miejsce

  Nazwisko i Imię

  Klasa

  Ilość punktów

  I

  Adrian  TARASKA

  IV

  8

  II

  Patryk  PALIWODA

  IV

  8

  III

  Mateusz  TOMCZYK

  II

  8

  IV

  Kamil  GUCIK

  III

  7

  V

  Konrad  SROKA

  IV

  6

  VI

  Łukasz  PIWOWARCZYK

  IV

  5

Dla wszystkich finalistów Konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe ufundowane przez Południowy Koncern Węglowy S.A.

Finaliści konkursu, pracownicy Południowego Koncernu Węglowego S.A., otrzymali następujące nagrody pieniężne:

8000zł brutto -  za zajęcie I miejsca,

5000zł brutto -  za zajęcie II miejsca,      

3000zł brutto -  za zajęcie III miejsca, 

1500zł brutto -  za zajęcie miejsca od IV do VI.

Natomiast finaliści w kategorii uczniów klas patronackich Technikum Górniczego Zespołu Szkół w Libiążu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe, m.in. tablety, telefony, drukarka oraz aparat cyfrowy.

Pamiątkowe dyplomy, symboliczne czeki oraz nagrody rzeczowe wręczył laureatom Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Południowego Koncernu Węglowego S.A. Kazimierz Grzechnik oraz Dyrektorzy Zakładu Górniczego Janina Witold Kasperkiewicz i Marcin Nastawny.

Gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy wszystkim finalistom za udział w Konkursie.

                                                                                                              RM

Grafiki
Ustawienia plików cookies