15.07.2011

Trwające od kilku miesięcy negocjacje płacowe w Południowym Koncernie Węglowym SA zakończyły się podpisaniem porozumienia. Strony uzgodniły wzrost wynagrodzenia od 1 lipca 2011r. o 7%, z czego 6% to wzrost stawek osobistego zaszeregowania i stawek zaszeregowania roboty, natomiast 1% wzrostu wynagrodzeń pozostaje w dyspozycji prezesa spółki.

Trwające od kilku miesięcy negocjacje płacowe w Południowym Koncernie Węglowym SA zakończyły się podpisaniem porozumienia. Strony uzgodniły wzrost wynagrodzenia od 1 lipca 2011r. o 7%, z czego 6% to wzrost stawek osobistego zaszeregowania i stawek zaszeregowania roboty, natomiast 1% wzrostu wynagrodzeń pozostaje w dyspozycji prezesa spółki. Zostanie on rozdzielony w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi działającymi w firmie na indywidualne stawki zaszeregowania oraz dodatkowe premie. Natomiast do 6% wzrośnie premia w Zakładzie Górniczym Janina przy czym jej szczegółowe zasady podziału ustalone będą w uzgodnieniu z zarządem i stroną związkową i będą uwzględniały realizację zadań poszczególnych oddziałów.

Zarząd dziękuje stronie związkowej oraz mediatorowi za wkład pracy włożony w zakończenie sporu.

Wydział Informacji i Public Relations

Ustawienia plików cookies