06.08.2014

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Izabela Leszczyna była gościem pracowników i zarządu kopalni TAURON Wydobycie 28 lipca br. W Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie Izabela Leszczyna zapoznała się ze specyfiką pracy w kopalni: zobaczyła proces wydobycia węgla, rozmawiała z górnikami, oglądała urządzenia.

Szybem Helena wiceminister Izabela Leszczyna zjechała na dół na poziom 500 metrów. Następnie przejechała kolejką podziemną torową około 7 kilometrów aby uczestniczyć w tzw. talunku, czyli podziale pracy oddziału górniczego.

Kolejnym etapem był przejazd pociągiem podwieszanym  i przejście pieszo do ściany nr 338 gdzie wiceminister zobaczyła pracę kombajnu górniczego.  Podczas pobytu pod ziemią, Leszczyna rozmawiała z górnikami, dopytywała również  o szczegóły techniczne związane z wydobyciem węgla.

Pod ziemią zaskakuje to, że najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne współistnieją z ciężką pracą ludzi, których nie zastąpi żaden, nawet najbardziej zaawansowany komputer – powiedziała minister Leszczyna w trakcie wizyty.

***

Izabela leszczyna – sekretarz stanu w ministerstwie finansów. Pełnomocnik Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych. Do jej obowiązków należy miedzy innymi identyfikacja ryzyk występujących w systemie finansów publicznych, promowanie problematyki dotyczącej ochrony finansów publicznych czy zagadnień ekonomiczno-społecznych w zakresie objętym działaniami administracji rządowej.

 

Ustawienia plików cookies