10.05.2019

Zaawansowanie budowy poziomu 800 metrów w Zakładzie Górniczym Janina należącym do Grupy TAURON przekroczyło 67 procent. Dzięki inwestycji udostępnione zostaną nowe zasoby wysokiej jakości węgla. Pierwsza ściana na poziomie 800 metrów, z wykorzystaniem części infrastruktury nowej inwestycji, zostanie oddana do użytku w tym roku.

 

W najbliższych tygodniach kontynuowane będą prace związane z zasilaniem obiektów inwestycji w energię elektryczną, uruchomieniem węzłów technologicznych w kompleksie przeróbczym, a także budową basztowej wieży szybowej oraz budynków i infrastruktury nadszybia szybu „Janina VI”.

Istotną częścią inwestycji jest modernizacja Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla.
Działania w tym zakresie obejmują modernizacje ciągów technologicznych urobku i produktów wzbogacania, infrastruktury kolejowej oraz załadunku i sprzedaży produktów handlowych.

 

- Zakończenie budowy poziomu 800 metrów w ZG Janina przewidziane jest na trzeci kwartał 2021 roku, natomiast już w grudniu tego roku planujemy uruchomienie pierwszej ściany z wykorzystaniem części infrastruktury poziomu 800 metrów – mówi Zdzisław Filip, prezes zarządu TAURON Wydobycie.

 

ZG Janina posiada na swoim obszarze złoża węgla energetycznego szacowane na 2,1 mld ton.  

 

Realizacja inwestycji pozwoli m.in. na zwiększenie koncentracji wydobycia, prowadzenie eksploatacji w korzystniejszych warunkach górniczo-geologicznych, a także częściową eliminację prowadzenia eksploatacji poniżej poziomu udostępnienia, przez co zwiększy się poziom bezpieczeństwa prowadzenia ruchu zakładu górniczego. Korzyścią dla pracowników będzie poprawa warunków mikroklimatycznych na stanowiskach pracy oraz znaczne skrócenie czasu dotarcia do nich.

 

Uruchomienie górniczego wyciągu szybowego szybu „Janina VI” w połowie 2020 roku umożliwi opuszczanie na dół elementów wielkogabarytowych, co znacznie przyspieszy prowadzone prace transportowe oraz zwiększy ich bezpieczeństwo. Dzięki inwestycji skrócone zostaną drogi dla transportów i dojścia pracowników do przodków, przez co uzyska się wydłużenie efektywnego czasu pracy załogi w rejonach robót górniczych.

 

- We wszystkich zakładach górniczych TAURON Wydobycie trwa obecnie program inwestycyjny prowadzący do sukcesywnej poprawy ich efektywności i wydajności. Nasze działania ukierunkowane są na rozwój zakładów oraz zabezpieczenie węgla dla Grupy TAURON na najbliższe kilkadziesiąt lat – podkreśla Zdzisław Filip, prezes zarządu TAURON Wydobycie.

 

Łączna wartość strategicznego programu inwestycyjnego TAURON Wydobycie na lata 2016-2020 wynosi 1,3 mld zł.

 

W ramach realizowanego programu inwestycyjnego w Zakładzie Górniczym Sobieski budowany jest również Szyb Grzegorz oraz realizowany projekt wzbogacania trójproduktowego. Natomiast w Zakładzie Górniczym Brzeszcze prowadzony jest program inwestycyjny ukierunkowany na kompleksowe unowocześnienie kopalni oraz zapewnienie stabilnej działalności produkcyjnej.

ZG Janina budowa wieży szybowe

Ustawienia plików cookies