07.07.2017

W ramach realizowanego przez Grupę TAURON  Programu „Ambasador Grupy TAURON” studenci Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Uniwersytetu  Ekonomicznego z Krakowa  zwiedzili zakładową sztolnię  w Zakładzie Górniczym Janina.

Celem  tego programu jest budowa pozytywnego wizerunku Grupy TAURON w środowisku akademickim oraz pozyskiwanie najlepszych (z punktu widzenia potrzeb biznesowych i kultury organizacyjnej) uczniów, studentów i absolwentów.

Wizyta w sztolni

W libiąskiej sztolni goście poczuli klimat górniczej pracy. Zobaczyli środki transportu dołowego, z zainteresowaniem przyglądali się ubraniom roboczym, środkom ochrony indywidualnej i sprzętowi niezbędnemu każdemu pracownikowi. Sztolnia ZG Janina jest jedynym obiektem tego typu w regionie. W warunkach naturalnych pokazuje namiastkę pracy górników. Można tu zapoznać się z podstawowymi elementami procesu wydobywczego między innymi przodkiem robót przygotowawczych wyposażonym w kombajn chodnikowy, przodkiem eksploatacyjnym wyposażonym w kompleks obudowy zmechanizowanej wraz z kombajnem ścianowym.

Oprowadzający Robert Malik( z grupą AGH 29 czerwca br.) oraz Marcin Olejniczak( z grupą UE 5 lipca br.) zaprezentowali również pamiątki i eksponaty związane z górnictwem, które przez kilkadziesiąt lat były gromadzone i znalazły swoje miejsce w wyrobiskach sztolni.

Sztolnia służy przede wszystkim do prowadzenia zajęć praktycznych dla uczniów technikum górniczego oraz do prowadzenia szkoleń praktycznych odbywających się na stanowiskach szkoleniowych pracowników zatrudnianych na ZG Janina. W okresie świątecznym i Barbórkowym wyrobiska sztolni są udostępniane zwiedzającym- mówił studentom Arkadiusz Kozieł  z działu bhp i szkolenia.

Jesteśmy zainteresowani tematyką górniczą. Mamy do czynienia z teorią, studiujemy kierunek pokrewny związany z paliwem i węglem. Uczymy się o węglu i musimy ten węgiel zobaczyć, gdzie i w jakich warunkach jest wydobywany- powiedziała po  zwiedzeniu sztolni Grażyna Myśliwiec studentka  czwartego roku AGH.

Specyfika zakładu

Jacek Szyndler, kierownik działu górniczego ds. budowy poziomu 800,  przekazał studentom informacje dotyczące podstawowych ogniw procesu produkcyjnego w Zakładzie Górniczym Janina, zaprezentował  na zdjęciach oraz filmach specyficzne dla górnictwa miejsca pracy, takie jak przodki kombajnowe, ściany wydobywcze z obudową zmechanizowana, odstawę urobku, transport podwieszanymi ciągnikami spalinowymi, transport szybem oraz omówił różne aspekty prowadzenia robót górniczych w tym czynniki wpływające na proces produkcji, takie jak warunki geologiczne i hydrologiczne, występujące w górnictwie zagrożenia naturalne, czynniki techniczne. Przedstawił również specyfikę Zakładu Górniczego Janina na tle pozostałych kopalń węgla kamiennego w Polsce. Nie zabrakło także danych o najnowszych planach  inwestycyjnych zakładu związanych z realizacją projektu strategicznego TAURON Wydobycie pod nazwą „Budową nowego poziomu 800m w Zakładzie Górniczym Janina.

-Pytania, które pojawiły się ze strony studentów dotyczyły przede wszystkim przyszłości górnictwa węgla kamiennego w Polsce oraz możliwości wykorzystania węgla poza energetyką, zgazowania węgla pod ziemią, oraz wykorzystania w procesach chemicznych. Studenci uznali, że wizyta w Zakładzie Górniczym Janina zmieniła ich dotychczasowe wyobrażenie o górnictwie, w szczególności w zakresie wyposażenia i umaszynowienie na dole kopalni oraz pracy górników- podsumował inż. Szyndler.

Świetne doświadczenia

Aleksandra Zuziak z Uniwersytetu Ekonomicznego  zauważyła -Wizyta w TAURON Wydobycie to naprawdę świetnie doświadczenie. Wcześniej nie miałam szansy na podobną wycieczkę. Bardzo nam miło, że mieliśmy okazję zobaczyć coś, co nie jest dostępne dla wszystkich. W dodatku multum ciekawych informacji skutecznie poszerzyło naszą wiedzę na temat procesów górniczych zarówno podczas zwiedzania sztolni, jak i podczas prelekcji. Nie były to suche fakty, a informacje z życia wzięte z przykładami, które świetnie obrazowały sytuacje.

-Wycieczka była bardzo pouczająca i dała możliwość bliższego poznania całego procesu i charakteru górniczej pracy. Na mnie, jako na osobie, która była pierwszy raz w kopalni ogromne wrażenie wywarło całe skomplikowanie kolejnych etapów wydobycia węgla. Takiego rodzaju akcje są bardzo ważne z punktu widzenia całej branży. Pozwalają na zrozumienie i zobaczenie na własne oczy, jak ciężką pracą jest praca górnika. Dziękuję bardzo za tę możliwość – stwierdził jeden ze studentów UE.

Wymierne korzyści

Bardzo się cieszymy, że mogliśmy gościć w ZG Janina studentów  z AGH oraz UE – widać, że program „Ambasador Grupy TAURON”, przynosi wymierne korzyści zarówno dla TAURON Wydobycie jak i Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Ekonomicznego. Wizyta w kopalni  w przypadku studentów z AGH,  pozwoliła młodzieży bardziej namacalnie poczuć klimat górnictwa i zobrazować to czego w teorii uczą się na uczelni. Dla nas zaś to kolejny krok w budowaniu pozytywnego wizerunku całej Grupy TAURON jako pożądanego i wiarygodnego pracodawcy. Wierzę, że część z dzisiejszych wycieczkowiczów wróci do nas jako praktykanci, stażyści a w przyszłości być może pracownicy – skomentował wizyty studentów  Marcin Nastawny – dyrektor ds. pracy ZG Janina.

Ustawienia plików cookies