29.04.2020

TAURON Wydobycie wprowadza działania osłonowe na czas kryzysu

 

Ograniczenie czasu pracy skutkujące obniżeniem o 20 procent wynagrodzenia wszystkim pracownikom TAURON Wydobycie, łącznie z zarządem Spółki, a także skorzystanie z instrumentów rządowej tarczy antykryzysowej to założenia pakietu osłonowego wdrożonego w Spółce na czas kryzysu rynkowego spowodowanego epidemią koronawirusa.

Aktualna sytuacja epidemii w negatywny sposób oddziałuje na całą rodzimą gospodarkę powodując m.in. znaczący spadek zapotrzebowania na energię elektryczną w przemyśle, szczególnie tą wytwarzaną w oparciu o węgiel kamienny. Konsekwencją jest ograniczenie zużycia węgla kamiennego.

Sytuacja ta wpływa negatywnie również na TAURON Wydobycie, którego zakłady górnicze - przy dobrym poziomie produkcji utrzymującym się w pierwszym kwartale br. - są zmuszone do ograniczenia wydobycia, tak aby nie generować zalegania węgla na zwałach, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do zatrzymania pracy kopalń.

- Chcemy ochronić nasze zakłady górnicze przed negatywnymi skutkami rynkowymi epidemii, dlatego w porozumieniu ze stroną społeczną podejmujemy zdecydowane działania zaradcze.  Ograniczamy czas pracy i tym samym wdrażamy solidarne obniżenie wynagrodzenia zarządu i wszystkich pracowników Spółki o 20 procent – mówi Tomasz Cudny, prezes zarządu TAURON Wydobycie.

Porozumienie w sprawie wdrożenia pakietu działań osłonowych dla zakładów górniczych zarząd TAURON Wydobycie podpisał z Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi Spółki.

- Naszym nadrzędnym celem pozostaje utrzymanie i ochrona miejsc pracy w zakładach górniczych Spółki oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracy załóg górniczych TAURON Wydobycie i dostosowanie produkcji do aktualnej sytuacji rynkowej – podkreśla Tomasz Cudny.

Ograniczenie czasu pracy w wymiarze o 20 procent na trzy miesiące Spółka wprowadzi na podstawie ustawy o Covid-19. W jednym dniu tygodnia w trzech kopalniach TAURONA ruch zakładów ma odbywać się tak samo jak w dniach wolnych od pracy.

- Rozwiązaniem, które ograniczy produkcję zakładów górniczych Spółki, utrzymując jednocześnie fronty wydobywcze, jest wprowadzenie obniżonego wymiaru czasu pracy. Specyfika funkcjonowania zakładów górniczych TAURON Wydobycie warunkuje, że optymalnymi dniami wolnymi będą środy. Pracownik wykonujący pracę  w tym dniu, otrzyma zamiennie inny dzień wolny  – mówi Tomasz Cudny. - Stawiamy na aktywny dialog ze stroną społeczną i regularnie informowanie o sytuacji ekonomicznej Spółki w kontekście sytuacji rynkowej, stąd wdrożone rozwiązania w zakresie organizacji pracy zostały wypracowane w toku konsultacji z organizacjami związkowymi wszystkich zakładów górniczych
– podsumowuje prezes TAURON Wydobycie.

W kontekście negatywnych skutków ekonomicznych epidemii TAURON Wydobycie w ramach funkcjonujących instrumentów tzw. „tarczy antykryzysowej” wystąpi o rekompensatę, co częściowo pokryje straty Spółki.

Ochrona prewencyjna w kopalniach

W obliczu zagrożenia związanego z koronawirusem już z początkiem marca we wszystkich zakładach górniczych TAURON Wydobycie prowadzone są nadzwyczajne działania prewencyjne.

Każda osoba wchodząca na teren Spółki jest zobowiązana do poddania się pomiarowi temperatury ciała. Ma również możliwość zdezynfekowania rąk. Uwzględniając specyfikę i dostępność rozwiązań w poszczególnych zakładach górniczych Spółki wdrożono odpowiednie zmiany dotyczące transportu ludzi w kopalniach, w tym wyciągami szybowymi i wyrobiskami podziemnymi. Nowe wytyczne mają na celu ograniczenie gromadzenia się i przebywania pracowników w dużych skupiskach.

Wszystkie zakłady górnicze mają ponadto zapewnione środki higieny i dezynfekcji oraz instrukcje dotyczące zachowania profilaktyki zdrowotnej. Na każdym z zakładów przygotowane są pomieszczenia izolacyjne, odpowiednio wyposażone punkty opatrunkowe, a służby BHP są gotowe do udzielenia całodobowo pomocy pracownikom, u których mogą wystąpić objawy zakażenia. Uruchomione zostały też okresowe dezynfekcje infrastruktury kopalń i wiele innych przedsięwzięć ochronnych.

W niełatwym czasie dobre efekty działań naprawczych

W pierwszym kwartale tego roku widoczne są pozytywne efekty działań optymalizacyjnych wdrożonych w zakładach górniczych TAURON Wydobycie, co przekłada się na dobry poziom produkcji węgla. Dobowa produkcja węgla w zakładach Spółki wynosiła w pierwszym kwartale br.  ponad 20 tys. ton węgla.

 

***

 

TAURON Wydobycie S.A. to jeden z kluczowych producentów węgla energetycznego w Polsce.
W Grupie TAURON zajmuje się
wydobyciem, wzbogacaniem i sprzedażą węgla kamiennego w trzech Zakładach Górniczych: Sobieski, Janina oraz Brzeszcze. W każdej z kopalń spółka realizuje program inwestycyjny prowadzący do sukcesywnej poprawy efektywności i wydajności. Spółka posiada ok. 40 proc. zasobów bilansowych węgli energetycznych złóż zagospodarowanych w kraju oraz 10 proc. udział w krajowym rynku sprzedaży węgla. Zapewnia bezpieczne dostawy paliwa dla elektrowni i elektrociepłowni Grupy TAURON, a klientom indywidualnym oferuje wysokiej jakości paliwa węglowe do ogrzewania, w tym ekogroszki.

 

Ustawienia plików cookies