19.09.2013

W ostatnim czasie zauważyć można zwiększoną aktywność firm oferujących węgiel importowany. Działania handlowe i promocyjne podejmowane przez te firmy mają charakter dezinformujący i noszący znamiona nieuczciwości. Węgiel oferowany przez te firmy ma często jakość nieodpowiadającą parametrom deklarowanym, a sieć handlowa w wielu przypadkach oparta jest na niedoświadczonych dystrybutorach. Dlatego PKW zdecydowało się jeszcze bardziej promować swoje produkty handlowe wśród docelowych klientów.

Kontynuując akcję mającą na celu promocję polskiego węgla,Południowy Koncern Węglowy S.A. prowadzi realizację ustalonych wcześniej założeń promocyjnych. Działania te zawarte zostały w nowej strategii marketingowej Spółki i wynikają z inicjatyw podejmowanych przez Ministerstwo Gospodarki, a także Izbę Gospodarczą Sprzedawców Polskiego Węgla. Jest to szeroko zakrojona akcja, która systematycznie trafia do coraz większego grona odbiorców docelowych.

Zabiegi marketingowe obejmują m.in.:

  • Branding na składach węglowych wchodzących w skład własnej sieci handlowej,
  • Start internetowej platformy informacyjnej www.polskiwegieldlaciebie.pl oraz profilu na Facebooku,
  • Reklamy zachęcające do zakupów polskiego węgla w mediach takich jak Internet i prasa,
  • Publikację promocyjnego folderu Koncernu,
  • Nowe wizualizacje opakowań do konfekcjonowania paliw węglowych sprzedawanych przez przedstawicieli sieci handlowej,
  • Nowy system informacji wizualnej w Punktach Obsługi Klienta Zakładów Górniczych.

Węgiel oferowany przez polskich producentów, w tym przez Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, dystrybuowany jest przez profesjonalnie zorganizowaną sieć handlową o rozbudowanym zapleczu technologicznym i transportowym. To firmy o dużym doświadczeniu w handlu węglem, nastawione na oczekiwania klientów.   

Południowy Koncern Węglowy SA posiada szeroki sortyment węgla w swojej ofercie kierowany do różnych grup odbiorców. I tak mamy do wyboru:

a) Gruby I - to węgiel o największym uziarnieniu, może być stosowany w gospodarstwach domowych we wszystkich typach palenisk rusztowych. Jest to węgiel o najwyższej kaloryczności oferowany przez PKW. Charakteryzuje się niską zawartością popiołu, co niweluje uciążliwości związane z obsługą pieców,

b) Orzech - to węgiel płomienny o uziarnieniu najbardziej korzystnym do stosowania w gospodarstwach domowych we wszystkich typach palenisk rusztowych. Jego kaloryczność porównywalna jest z Grubym I oferowanym przez PKW. Charakteryzuje się niską zawartością popiołu.

c) Groszek i Jaret® - to drobne węgle płomienne do stosowania m.in. w gospodarstwach domowych w specjalnie przeznaczonych do tego piecach. Są to węgle o niskiej zawartości popiołu. Produkty te zdobywają coraz większą popularność wśród użytkowników nowoczesnych kotłów z podajnikami automatycznymi. Jaret plus® to wysokokaloryczne paliwo produkowane na bazie Groszku i Jaretu®. Oferowany jest przez autoryzowanych producentów. Koncern sprawuje nadzór jakościowy nad tymi produktami.

d) Miał - to podstawowy produkt oferowany przez PKW. Głównymi odbiorcami tego sortymentu są elektrownie i elektrociepłownie. Miał to najdrobniejszy rodzaj węgla, który jest także wykorzystywany do spalania w gospodarstwach domowych, w przystosowanych do tego piecach. Jest najtańszym paliwem opałowym dostępnym na rynku. Miał płukany I A jest najbardziej kaloryczny spośród oferowanych przez PKW miałów i charakteryzuje się niewielką ilością popiołu jaka zostaje po spaleniu.

Nowe technologie w energetyce powodują, że spalanie węgla jest bardziej ekologiczne i efektywne. Polski węgiel to sprawdzona jakość, która dzięki stosowanym technologiom produkcji jest stabilna w dłuższych horyzontach czasowych. To także większa przewidywalność dostaw dla energetyki wynikająca z dostępności opartej na sprawdzonej logistyce. Aktualnie realizowane w polskich spółkach programy restrukturyzacyjne prowadzą do zwiększenia konkurencyjności cenowej produktów węglowych na rynku.

 „Polski węgiel dla Ciebie”  to pomysł Południowego Koncernu Węglowego S.A. na promocję rodzimych produktów. Nasze działania i działania naszych przedstawicieli handlowych nastawione będą w jeszcze większym stopniu na spełnianie oczekiwań klientów i poprawę wizerunku polskiego górnictwa.

Grafiki
Ustawienia plików cookies