16.06.2016

TAURON Wydobycie wspólnie z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach oraz pięcioma innymi międzynarodowymi partnerami naukowymi podpisał porozumienie o wspólnej realizacji projektu badawczego  „Przetwórstwo odpadów pogórniczych i elektronicznych – Nowe  zasoby dla zrównoważonej przyszłości” - Akronim CEReS

Projekt został złożony o dofinansowanie w ramach ogłoszonego w 2015r konkursu Funduszu  Badawczego dla Węgla i Stali (Research Found for Coal and Steel – RFCS).Do konkursu w ramach RFCS Call 2015 złożono 43 propozycje tematów badawczych. Z tego 7 projektów zostało zakwalifikowanych do finansowania w tym projekt CEReS.

Całkowity budżet projektu: 3,4 mln. EUR. Udział TAURON Wydobycie: 180 tys. EUR z czego poziom dofinansowania dla TAURON Wydobycie wynosi ok 108 tys.

Projekt CEReS ma na celu ograniczenie zagrożeń środowiskowych związanych ze składowaniem wysokozasiarczonych odpadów pogórniczych poprzez opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Opracowane nowe podejście technologiczne, zakłada  że zasiarczone odpady pogórnicze stanowić będą tanie źródło pozyskania roztworu do ługowania (substancji ługującej) cennych metali z odpadów elektronicznych PCB. Taki proces zapewni stabilizację własności odpadów pogórniczych dla środowiska oraz umożliwi selektywny odzysk metali nieszlachetnych z odpadów elektronicznych PCB, w tym pierwiastków ziem rzadkich.

W projekcie zastosowane zostaną odpady pogórnicze pochodzące z zakładów górniczych TAURON Wydobycie, w różnych frakcjach uziarnienia. W ramach projektu opracowany zostanie  cross-mapping obejmujący miejsca powstawania/składowania odpadów z górnictwa węgla kamiennego i miejsca recyklingu odpadów elektronicznych w Polsce. W ramach projektu prowadzone będą również procesy bioługowania cennych pierwiastków z odpadów PCB, przy zastosowaniu substancji ługującej pozyskanej z odpadów pogórniczych.  Procesy te sprawdzone i zademonstrowane zostaną w laboratorium (mini-pilot).

Cały projekt obejmuje łącznie realizację 6 zadań. GIG we współpracy z TAURON Wydobycie odpowiedzialny jest za:

  • przygotowanie i  charakterystykę odpadów do dalszych badań,
  • sporządzenie cross-mappingu dla terenu Polski,
  • opracowanie innowacyjnych  kierunków zastosowania ustabilizowanych (odsiarczonych) odpadów pogórniczych  w obszarze geoinżynierii materiałowej

Projekt będzie realizowany przez międzynarodowy zespół naukowców i inżynierów mający szerokie doświadczenie w realizacji tego typu projektów składający się z następujących partnerów:

  • Główny Instytut Górnictwa, Tauron Wydobycie (Polska),
  • Bureau De Recherches Geologiques Et Minieres, CASPEO (Francja),
  • Universite De Liege, Comet Traitements SA (Belgia),
  • The University Of Exeter (Wlk. Brytania),
  • Iontech Engineering Ltd (Bułgaria).

Realizacja projektu pozwoli na rozszerzenie możliwości i kierunków stosowania odpadów wydobywczych oraz opracowanie innowacyjnych technologii pozwalających bezpiecznie przetworzyć odpady pogórnicze i elektroniczne z korzyścią dla środowiska.

 

 

 

 

 

 

Ustawienia plików cookies