29.02.2024
Zakład Górniczy Brzeszcze zajął 3 miejsce w konkursie Bezpieczna Kopalnia za lata 2021 - 2023!
Wyróżnienia wręczono 27 lutego br. podczas uroczystej gali XXXIII Szkoły Eksploatacji Podziemnej w Krakowie. W imieniu brzeszczańskiej kopalni dyplom odebrał Ryszard Siuta - Główny Inżynier Górniczy ZG Brzeszcze.
Wielka Kapituła obradowała 14 lutego br. w Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach. 
Oceniając stan bezpieczeństwa w kopalniach kierowano się następującymi kryteriami:
  • brak wypadków śmiertelnych i ciężkich w latach: 2021, 2022 i 2023 oraz data zaistnienia ostatniego wypadku śmiertelnego i ciężkiego;
  • wskaźniki: częstość wypadków ogółem na 1000 zatrudnionych i częstość wypadków ogółem na 1 mln ton wydobycia,
  • zatrudnienie ogółem, w tym załoga własna i firmy usługowe,
  • wielkość wydobycia oraz występujące zagrożenia naturalne według stopni, kategorii i klas.
Serdecznie gratulujemy dyrekcji i pracownikom Zakładu Górniczego Brzeszcze.
Grafiki
Ustawienia plików cookies