01.12.2015

Spotkanie Prezesa TAURON Polska Energia S.A. z przedstawicielami załogi oraz kadry Zakładu Górniczego Janina w Libiążu odbyło się 4 listopada br. Następnego dnia, 5 listopada Prezes Jerzy Kurella odwiedził Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie. Tutaj również spotkał się z przedstawicielami organizacji związkowych oraz kadry zarządzającej.

Podczas wizyt omawiano aktualną sytuację w zakładach oraz zaprezentowano wyniki techniczno-ekonomiczne za październik br.

W Zakładzie Górniczym Janina przedstawiono projekt strategiczny „Budowa poziomu 800m w Zakładzie Górniczym Janina”. Wjazd na wieżę szybu Janina III był okazją do zaprezentowania infrastruktury powierzchniowej. W programie zwiedzania znalazła się również sztolnia, w której można zapoznać się z podstawowymi elementami procesu wydobywczego, m.in. przodkiem robót przygotowawczych wyposażonym w kombajn chodnikowy i zobaczyć, jak wygląda ściana wyposażona w kompleksy obudowy zmechanizowanej wraz z kombajnem.

W Zakładzie Górniczym Sobieski podczas spotkania zaprezentowano projekt strategiczny ”Budowa szybu Grzegorz”. Prezes Kurella został zapoznany ze zrealizowanymi inwestycjami powierzchniowymi – dyspozytornią, zbiornikiem stacja uzdatniania wody, powierzchniową stacją materiałową oraz pompą ciepła.

Zdaję sobie sprawę, że poszczególne spółki mierzą się z różnymi wyzwaniami, a potrzeby załóg są indywidualne. Dlatego też zamierzam kontynuować spotkania z przedstawicielami załogi w spółkach Grupy, które rozpoczęły się wizytami w zakładach górniczych Janina
i Sobieski (…) Pozwoli to jeszcze lepiej zarządzać Grupą TAURON i efektywnie współpracować z załogą.”-
napisał w liście do Pracowników spółek Grupy TAURON Prezes Kurella.

Ustawienia plików cookies