09.07.2019

Drążenie szybu rozpoczęte

 

Na budowie Szybu Grzegorz, czyli strategicznej inwestycji TAURON Wydobycie, rozpoczęło się drążenie 870 metrów szybu głębinowego. To jedna z największych realizowanych obecnie inwestycji w polskim górnictwie węgla kamiennego, która usprawni wydobycie węgla dla nowego bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie.

Szyb jest głębiony przy zastosowaniu technologii mrożenia górotworu. Po tym jak została osiągnięta wymagana grubość płaszcza mrożeniowego i po dokonaniu niezbędnych odbiorów obiektów, maszyn i urządzeń, rozpoczęto głębienie szybu metodą górniczą w strefie zamrożonej. Wcześniej wykonano ściankę szczelinową do głębokości 20 metrów oraz zabudowano obudowę panelową. Proces podtrzymania mrożenia górotworu potrwa do osiągnięcia głębokości 475 metrów głębionego szybu.

Najbliższe prace w szybie związane będą z wykonaniem wlotu lunety podsadzkowej do głębokości 23 metrów oraz drążeniem szybu do głębokości posadowienia stopy szybowej, czyli 43 metrów. Jednocześnie na powierzchni prowadzone są nieprzerwanie prace związane z pozostałą infrastrukturą powierzchniową.

Realizacja inwestycji, która pełną funkcjonalność osiągnie już w 2023 roku, pozwoli w Zakładzie Górniczym Sobieski na skrócenie dróg transportu ludzi, powietrza i materiałów do miejsc pracy górników, a także podniesie wydajność pracy załogi, poprzez wydłużenie efektywnego czasu jej pracy. Szyb zwiększy również bezpieczeństwo załogi poprzez poprawę warunków klimatycznych w kopalni.

- Stawiamy na inwestycje, które pozwolą usprawnić prace w naszych kopalniach i tym samym zwiększyć ich efektywność. Prace na budowie Szybu Grzegorz realizowane są zgodnie z harmonogramem - mówi Sławomir Obidziński, prezes zarządu TAURON Wydobycie - Usprawnienia w wydobyciu w ZG Sobieski, są tym bardziej istotne, że ze względu na optymalne parametry jakościowe wydobywanego węgla, to głównie ten zakład będzie dostarczał paliwo dla zlokalizowanego nieopodal nowego bloku energetycznego Grupy TAURON o mocy 910 MW - dodaje prezes.

Szyb o średnicy 7,5 metrów i głębokości 870 metrów, początkowo pełnił będzie funkcję szybu wdechowego, czyli doprowadzającego świeże powietrze do wyrobisk. W dalszej perspektywie szyb będzie dodatkowo pełnił funkcję materiałowo-zjazdową, co pozwoli uprościć i usprawnić procesy transportu maszyn, materiałów, urządzeń oraz załogi do rejonów prowadzonych robót.

Na placu budowy równolegle prowadzone są zarówno roboty na powierzchni, jak i w części podziemnej inwestycji głębionego szybu – z istniejących dołowych wyrobisk kopalni drążone są wyrobiska chodnikowe w kierunku miejsca powstania szybu. Codziennie na budowie pracuje około 100 osób. Są to pracownicy związani z realizacją inwestycji od strony powierzchniowej. Przy wykonawstwie dołowych wyrobisk chodnikowych, które docelowo będą pełnić funkcję komunikacyjną łączącą szyb z pozostałą infrastrukturą techniczno-technologiczną kopalni, zaangażowane są brygady przodkowe.

Pionierska wieża

Spora część elementów infrastruktury realizowana jest tak, aby była wykorzystywana zarówno podczas głębienia szybu, jak i później, po jego oddaniu do użytku.

Tym samym budowa Szybu Grzegorz to pierwsza w historii polskiego górnictwa węglowego taka inwestycja z tzw. wieży szybowej ostatecznej, co oznacza że jej nowatorska konstrukcja umożliwia adaptację na okres głębienia szybu, bez konieczności jej późniejszego demontażu i zastąpienia nową.

Inwestycje w każdej kopalni

TAURON Wydobycie, oprócz typowych dla górnictwa inwestycji odtworzeniowych, realizuje kluczowe inwestycje strategiczne w każdym ze swoich trzech zakładów górniczych. Są one ukierunkowane na rozwój kopalń oraz zabezpieczenie węgla dla Grupy TAURON na najbliższe kilkadziesiąt lat. W ZG Janina w Libiążu trwa budowa poziomu 800 metrów. Po zakończeniu etapu pogłębiania szybu Janina VI, kontynuowane jest drążenie wyrobisk służących do udostępnienia poziomu 800 m oraz realizowane są prace zmierzające do budowy docelowej infrastruktury dołowej i powierzchniowej. W najbliższym okresie realizacja prac związana będzie z pracami zapewniającymi zasilanie obiektów inwestycji w energię elektryczną, uruchomieniem węzłów technologicznych w kompleksie przeróbczym oraz rozpoczęciem budowy wieży basztowej. Kompleksowe zakończenie inwestycji przewidziane jest na trzeci kwartał 2021 roku.

W ZG Brzeszcze zaawansowanie programu inwestycyjnego przekroczyło 50 procent. Zrewitalizowano już ponad 2000 metrów wyrobisk wentylacyjnych i wydrążono blisko 2500 metrów wyrobisk inwestycyjnych, a także zmodernizowano stację odmetanowania i zakład przeróbki węgla. W najbliższym czasie zostaną ukończone dwie kluczowe inwestycje - budowa obiektu drobnej sprzedaży oraz budowa głównego systemu odwadniania kopalni. Ponadto trwają prace nad uruchomieniem inwestycji w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla związane z produkcją sortymentów dostosowanych do wymagań klientów. Więcej informacji: https://media.tauron.pl/pr/449106/inwestycje-w-zg-brzeszcze-za-polmetkiem

***

TAURON Wydobycie S.A. to jeden z kluczowych producentów węgla energetycznego w Polsce. W Grupie TAURON zajmuje się wydobyciem, wzbogacaniem i sprzedażą węgla kamiennego w trzech Zakładach Górniczych: Sobieski, Janina oraz Brzeszcze. W każdej z kopalń spółka prowadzi program inwestycyjny prowadzący do sukcesywnej poprawy efektywności i wydajności. Spółka posiada ok. 31 proc. zasobów bilansowych węgli energetycznych czynnych złóż w kraju oraz 10 proc. udział w krajowym rynku sprzedaży węgla. Rocznie wydobywa ok. 6 mln ton węgla, zapewniając bezpieczne dostawy paliwa dla elektrowni i elektrociepłowni Grupy TAURON, a klientom indywidulanym oferując wysokiej jakości paliwa węglowe do ogrzewania, w tym ekologiczne ekogroszki.

Film wideo
Video file
Ustawienia plików cookies