03.07.2019

Inwestycje w ZG Brzeszcze za półmetkiem

 

Ponad 2000 metrów zrewitalizowanych wyrobisk wentylacyjnych i blisko 2500 metrów wydrążonych wyrobisk inwestycyjnych, a także modernizacja  stacji odmetanowania i zakładu przeróbki węgla - to tylko niektóre ze zrealizowanych już zadań w ramach programu inwestycyjnego w Zakładzie Górniczym Brzeszcze. Jego zaawansowanie przekroczyło 50 procent. 

Program Inwestycyjny w ZG Brzeszcze realizowany jest w latach 2016-2025 i obejmuje całokształt działalności inwestycyjnej zakładu górniczego.

Realizacja  inwestycji pozwoli na wydobywanie węgla o parametrach stanowiących podstawę do produkcji wysokiej jakości paliw węglowych, jakimi są TAURON Ekogroszek i JARET plus.

- W każdym z trzech zakładów górniczych TAURON Wydobycie realizujemy inwestycje strategiczne ukierunkowane na wzrost efektywności kopalń. Wykorzystujemy przy tym nowoczesne rozwiązania technologiczne optymalizujące koszty i zwiększające tempo prac - mówi Sławomir Obidziński, prezes zarządu TAURON Wydobycie. 

W Programie Inwestycyjnym ZG Brzeszcze ujęto projekty zapewniające perspektywiczny rozwój zakładu górniczego oraz jego bieżące funkcjonowanie, którego celem jest uzyskanie stabilnej rentowności zakładu górniczego. 

Inwestycje zapewniające bieżące funkcjonowanie zakładu przyczyniają się do odtworzenia infrastruktury technicznej maszyn i urządzeń pozwalając osiągnąć wydajności ciągów technologicznych na wymaganym poziomie oraz przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego. 

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowanie kopalni zaplanowano inwestycje z zakresu budownictwa oraz zakupów gotowych dóbr. Przede wszystkim uwzględniono niezbędne zakupy wyposażenia frontów ścianowych i przodkowych, a w następnej kolejności odtworzenie pozostałego majątku produkcyjnego.

Zaplanowano w tym zakresie inwestycje, które umożliwią utrzymanie wydajności poziomej i pionowej odstawy urobku, bezawaryjnego transportu załogi i materiałów kolejkami podwieszanymi, zapewnią wydajność przeróbki mechanicznej węgla oraz dostosują do potrzeb technologicznych system wentylacji, odwadniania i gospodarki elektroenergetycznej.

W najbliższym czasie zostaną ukończone dwie kluczowe inwestycje - budowa obiektu drobnej sprzedaży oraz budowa głównego systemu odwadniania kopalni. Ponadto trwają prace nad uruchomieniem inwestycji w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla związane z produkcją sortymentów dostosowanych do wymagań klientów. 

Kopalnia ogrzeje i schłodzi

W ZG Brzeszcze zakończono też inwestycję umożliwiającą produkcję ciepła zarówno do celów grzewczych, jak i chłodzenia podziemnych wyrobisk. Energooszczędna stacja produkująca sprężone powietrze zasila wiele urządzeń w kopalni, które poprawiają bezpieczeństwo oraz ułatwiają pracę załogi. Została ona również wyposażona w układ odbioru ciepła ze sprężonego powietrza, które może być wykorzystane do celów grzewczych, wpływając przy tym na zwiększenie sprawności instalacji sprężania powietrza oraz ekologię.

Więcej informacji: https://media.tauron.pl/pr/444645/cieplo-z-kopalni-ogrzeje-i-schlodzi

Prąd z metanu

Od 2021 w ZG Brzeszcze roku zaczną z kolei pracować dwie instalacje kogeneracyjne o mocy 2,7 MWe każda do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z gazu pochodzącego z odmetanowania kopalni. Przyczynią się one nie tylko do bardziej efektywnego wykorzystania energii chemicznej zawartej w metanie skupionym w górotworze, ale również do zwiększenia udziału Grupy TAURON w Rynku Mocy - projektowany przychód z instalacji, jako jednostek wytwórczych JW1 to ok. 19 mln zł w okresie 17 lat. 

Grafiki
Film wideo
Video file
Ustawienia plików cookies