29.10.2012

 

20.wrzesnia w Zakładzie Górniczym Sobieski w Południowym Koncernie Węglowym S.A.  został przeprowadzony pierwszy  etap IV Edycji Konkursu wiedzy z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów regulujących prowadzenie ruchu w podziemnych zakładach górniczych.

 Pierwszy etap wyłonił po sześciu finalistów w następujących   kategoriach: dla pracowników na stanowiskach robotniczych, dla osób dozoru ruchu oraz uczniów ZSP nr 6 w Jaworznie. Zaznaczyć należy iż po raz pierwszy w konkursie uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Jaworznie. W przypadku uczniów eliminacje odbyły się w szkole, natomiast finał był wspólny dla pracowników PKW S.A ZG Sobieski jak i dla przyszłych adeptów sztuki górniczej. W pierwszym  etapie konkursu uczestniczyło 83 pracowników  ZG Sobieski . W ciągu 45 minut  uczestnicy musieli rozwiązać 35 pytań testowych . Do każdego pytania były cztery odpowiedzi i były to odpowiedzi wielokrotnego wyboru ,zaznaczenie jednej błędnej odpowiedzi  lub nie zaznaczenie jednej prawidłowej  odpowiedzi było traktowane jako błąd. W przypadku finału uczestnicy konkursu w ciągu 30 minut musieli rozwiązać 30 pytań testowych. Walka o czołowe miejsca była zacięta i pełna emocji, atrakcyjne nagrody jeszcze bardziej nobilitowały do osiągnięcia sukcesu.

Nagrodami  w konkursie ufundowanymi przez Prezesa Zarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A. Kazimierza Grzechnika nagrodzeni zostali:

 

w kategorii: pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Zakładu Górniczego Sobieski:

 1. Wojciech Jendrysko     oddział GPD     Miejsce     I  5000 zł pięć tysięcy zł(netto)
 2. Aureliusz Filipczyk        oddział WP                  Miejsce    II  3000 zł trzy tysiące zł(netto)
 3. Dawid Bus                   oddział MD1     Miejsce   III  2000 zł dwa tysiące zł(netto)
 4. Łukasz Bojda               oddział G3        Miejsce   IV 1000 zł jeden tysiąc zł (netto)
 5. Paweł Wiecheć             oddział WP       Miejsce    V 1000 zł jeden tysiąc zł (netto)
 6. Jakub Malina                oddział WP       Miejsce   VI 1000 zł jeden tysiąc zł (netto)

 

W kategorii: osób dozoru ruchu Zakładu Górniczego Sobieski:

 1. Franciszek Kardasz      oddział THL      Miejsce     I  5000 zł pięć tysięcy zł(netto)
 2. Robert Palka                oddział WP       Miejsce    II  3000 zł trzy tysiące zł(netto)
 3. Wiesław Kmiecik          oddział G1        Miejsce   III  2000 zł dwa tysiące zł(netto)
 4. Paweł Bachowski         oddział WP       Miejsce   IV 1000 zł jeden tysiąc zł (netto)
 5. Paweł Myrdko              oddział WP       Miejsce    V 1000 zł jeden tysiąc zł (netto)
 6. Robert Jasiński                        oddział LNP      Miejsce   VI 1000 zł jeden tysiąc zł (netto)

 

Nagrodami  w konkursie  z dziedziny nauki ufundowanymi przez Prezesa Zarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A. Kazimierza Grzechnika w kategorii dla uczniów ZSP nr 6 w Jaworznie   nagrodzeni zostali:

 1. Rafał Łukaszczyk         Miejsce     I  Komputer przenośny
 2. Tymoteusz Starczyk     Miejsce    II  Tablet
 3. Patryk Rogoziński        Miejsce   III  Aparat fotograficzny
 4. Kamil Buczyński           Miejsce   IV Tablet
 5. Krystian Wylężek          Miejsce    V Tablet
 6. Dawid Kmiecik            Miejsce   VI Tablet

 

Na konkurs stawili się  zaproszeni goście: Dyrektor Departamentu ds. Warunków Pracy WUG

Janusz Malinga, Główny Specjalista w Departamencie Pracy WUG Alicja Stefaniak, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego Jerzy Kolasa oraz ze strony Południowego Koncernu Węglowego S.A. ZG Sobieski: Prezes Zarządu PKW S.A Kazimierz Grzechnik, Główny Inżynier Górniczy Leszek Gąsiorek, Dyrektor ds. Pracy mgr Piotr Lichota, Naczelny Inżynier ds. BHP i Szkolenia   Zbigniew Młynarz.

 

Należy podkreślić iż celem najwyższego kierownictwa kopalni jest promowanie w młodych ludziach jak i w całej załodze zasad bezpiecznego  zachowania, które jak podkreślano na konkursie w znacznej mierze decydują o poziomie bezpieczeństwa w Zakładzie. Zwrócono uwagę iż wiedza sama w sobie nie jest celem, celem jest stosowanie jej w codziennych obowiązkach wynikających ze stosunku pracy. Poza aspektem finansowym, aspekt prestiżowy wydaje się być niewymierny.

Podstawowym celem Konkursu BYŁO, JEST I BĘDZIE: promowanie bezpiecznych metod pracy, znajomości obowiązujących przepisów, technologii, instrukcji oraz szeregu równie ważnych zasad regulujących bezpieczną pracę.

Już  teraz dział bhp i szkolenia zaprasza do uczestnictwa w przyszłorocznym konkursie.

 Wszystkim uczestnikom dziękujemy.

Grafiki
Ustawienia plików cookies