08.03.2022

Nowy szyb i sposób rekultywacji hałd TAURON docenione przez ekspertów

Innowacyjne rozwiązania techniczne zastosowane w nowym szybie górniczym ZG Janina i działania proekologiczne związane z rekultywacją pokopalnianych hałd to realizacje TAURON Wydobycie, które zostały wyróżnione w prestiżowym konkursie Górniczy Sukces Roku. Eksperci docenili poprawę efektywności pracy oraz zaangażowanie Spółki w zazielenianie terenów pogórniczych.

- Dzięki dostępowi do wartościowych pokładów węgla, możemy dziś, w warunkach zwiększonego popytu, sprawnie zabezpieczać dostawy tego paliwa dla elektrowni i elektorciepłowni. Jest to możliwe między innymi dzięki uruchomieniu w Spółce takich inwestycji, jak Poziom 800 metrów w ZG Janina wraz z nowoczesnym szybem, który skrócił pawie 20-krotnie czas dotarcia załogi do pracy – podkreśla Jacek Pytel, prezes zarządu TAURON Wydobycie, komentując wyróżnienie przyznane Spółce w konkursie organizowanym przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową.

Nagrody dla laureatów tegorocznej edycji Konkursu Górniczy Sukces Roku zostały wręczone podczas Górniczego Koncertu Noworocznego, który odbył się 7 marca się w Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach.

Megakonstrukcja

Uruchomiony w ZG Janina zjazd załogi odbywa się z wykorzystaniem jednej z największych klatek szybowych w Polsce. Ta wysoka na cztery piętra megakonstrukcja pomieści jednorazowo aż 200 osób lub 24 tony materiałów. Droga jazdy klatki wynosi ponad 790 metrów.

Czas zjazdu lub wyjazdu górników na poziom 800 metrów wynosi około 6 minut. Dla porównania, wcześniej, aby załoga mogła dojść pieszo do stanowisk pracy na poziomie 800 metrów potrzebowała na to około 100 minut.

Górniczy wyciąg szybowy, maszyna wyciągowa, układ sterowania i sygnalizacji szybowej zostały zaprojektowane tak, aby w przyszłości możliwa była ich w pełni automatyczna praca.

Hałdy się zazielenią

TAURON Wydobycie został również wyróżniony za testowanie nowych sposobów rekultywacji i zazielenienia hałd w ramach międzynarodowego, proekologicznego projektu RECOVERY.

Eksperci TAURON Wydobycie i naukowcy Głównego Instytutu Górnictwa posadzili setki roślin na hałdzie górniczej w Libiążu. To projekt wpisujący się w inicjatywy Regionów Górniczych
w Transformacji.
Jego celem jest opracowanie sposobu rekultywacji tzw. obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych i innych terenów zdegradowanych.

W ramach projektu testowane są różnego rodzaju mieszanki glebowe powstałe z ubocznych materiałów poprodukcyjnych z zakładów górniczych TAURON Wydobycie oraz z elektrowni Grupy TAURON.

Pozyskana wiedza praktyczna pozwoli wypracować odpowiednie metody inicjowania zbiorowisk roślinnych na terenach zdegradowanych działalnością przemysłową, przywracając  nieużytki środowisku. Priorytetem będzie wytworzenie ekosystemów o wysokim potencjale do pełnienia funkcji przyrodniczych i rekreacyjnych.

Zobacz jak zazieleniano hałdę: https://youtu.be/yJKxdPC4Y-8

Ustawienia plików cookies