19.07.2019

Podpisano porozumienie z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi w TAURON Wydobycie

Uruchomienie środków pieniężnych dla pracowników TAURON Wydobycie, w ramach funduszu płac to główne postanowienie podpisanego porozumienia pomiędzy reprezentatywnymi organizacjami związkowymi TAURON Wydobycie a zarządem Spółki. Przyspieszone zostają również rozmowy płacowe Rady Społecznej Grupy TAURON.

Wczorajsze porozumienie to efekt rozmów prowadzonych z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi od tygodnia w segmencie wydobywczym Grupy TAURON.

Zgodnie z jego zapisami pracownikom TAURON Wydobycie zostaną wypłacone jeszcze w lipcu środki pieniężne z funduszu płac Spółki - naliczone na podstawie „Porozumienia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń w Spółkach Zależnych Grupy TAURON w latach 2017 -2019”.

Wysokość indywidualnej wypłaty będzie uzależniona od ilości przepracowanych dni roboczych w pierwszym półroczu 2019 r. W ramach wyżej wymienionych uzgodnień wypłacone zostanie pracownikom średnio po 1000 zł brutto.

W miesiącu sierpniu br. rozpoczną się przyspieszone o miesiąc rozmowy Rady Społecznej dotyczące wzrostu wynagrodzeń pracowników Grupy TAURON.

- Grupa TAURON i tym samym spółka TAURON Wydobycie przykładają dużą wagę do spraw społecznych, czego wyrazem jest aktywny dialog ze reprezentatywnymi organizacjami związkowymi – mówi Andrzej Okoń, wiceprezes TAURON Wydobycie.

 

Podpisane porozumienie odnosi się również do zgłaszanych kwestii związanych z organizacją pracy zakładów górniczych i stanem sprzętu technicznego. W tym zakresie porozumienie przewiduje niezwłoczne przeprowadzenie audytu przez służby techniczne zakładów górniczych.

Ustawienia plików cookies