05.08.2014

We wrześniu 2013 roku, tuż po zakończeniu eksploatacji ściany numer 540a w pokładzie 207, siłami oddziału G 2, przy jednoczesnym wsparciu oddziałów MD 1 i ED 1, przystąpiono do prac związanych z jej przezbrojeniem na ścianę nr 543.

Odbiór techniczny i oddanie ściany do eksploatacji miały miejsce już 28.05.2014r. W sumie przetransportowano, głównie przy zastosowaniu kolejek spągowych zębatych, 141 sekcji obudowy zmechanizowanej – w tym - ważące blisko 27 ton każda sekcje liniowe oraz trzydziesto tonowe sekcje skrajne, 90 tonowy kombajn oraz blisko 5 tysięcy ton całego kompleksu ścianowego. 

Sekcje obudowy zmechanizowanej są najtrudniejszym do przezbrojenia elementem kompleksu ścianowego - przewiezienie wyposażenia ściany, czyli przetransportowanie kilku tysięcy ton stali w postaci obudowy zmechanizowanej, kombajnu oraz przenośnikówwymaga precyzji i ogromnego zaangażowania – zarówno sił, jak i środków.  W warunkach oddziału G 2 oraz przy uwzględnieniu gabarytów urządzeń, które należało przetransportować, dwumiesięczny okres między wznowieniem prac, a oddaniem nowej ściany należy uznać za bardzo krótki, zwłaszcza, iż część wyposażenia oraz wyrobisko w rejonie „nowej” ściany wymagały regeneracji.

Zlokalizowana w partii „Byczyna” i prowadzona na głębokości około 600 metrów pod dzielnicą Cezarówka Dolna oraz w niewielkim zakresie pod nieużytkami na terenie Chrzanowa, nowo uruchomiona ściana posiada 600 metrowy wybieg, a jej potencjalne zdolności wydobywcze szacowane są na poziomie około 12 tysięcy ton urobku brutto.  Licząca 250metrów długości i 4,8 metra wysokości ściana 543 jest ostatnią tak „dużą” ścianą w obecnym rejonie, po jej wyeksploatowaniu kolejna ściana, zamykająca ten rejon będzie miała znacznie mniejszą długość.

 

 

Załącznik Size
Transport sekcji w oddziale G 2 1.36 MB
Ustawienia plików cookies