09.01.2024

Na podstawie zmieniającej statut uchwały uprawnionego organu Spółki, wpisanej przez Sąd Rejestrowy z dniem 2 stycznia 2024 roku do Krajowego Rejestru Sądowego, uległa zmianie firma Spółki TAURON Wydobycie. Dotychczasowa nazwa została zastąpiona brzmieniem „Południowy Koncern Węglowy Spółka Akcyjna”. 

Powyższa zmiana dotyczy jedynie firmy spółki, a wszelkie pozostałe dane jak NIP, KRS, REGON, numery rachunków bankowych oraz adres siedziby pozostają jak dotychczas. Zmiana nazwy spółki nie ma wpływu na relacje z klientami i kontrahentami, nie powoduje żadnych modyfikacji w zakresie zaciągniętych przez spółkę zobowiązań, czy też wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych przez naszą spółkę umów. 

Zmianie ulega też adres strony internetowej spółki z www.tauron-wydobycie.pl na www.pkw-sa.pl. 

 

Grafiki
Ustawienia plików cookies