05.09.2017

Uroczystą mszą święta w intencji ratowników górniczych rozpoczęły się niedzielne uroczystości otwarcia nowej kopalnianej stacji ratownictwa górniczego w ZG Brzeszcze. Licznie zgromadzeni pracownicy TAURON Wydobycie, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Brzeszcz 3 września wspólnie celebrowali ten niezwykły dzień.

Następnie przed siedzibą stacji Dyrektor ZG Brzeszcze Andrzej Okoń powitał władze TAURON Wydobycie i zaproszonych gości: władze samorządowe powiatu i gminy, przedstawicieli oświaty i służb mundurowych,  kierownictwa Centralnej i Okręgowej  Stacji Ratownictwa Górniczego, Spółki Restrukturyzacji Kopalń, dyrektorów Zakładów Górniczych Sobieski oraz Janina, a także Centrum TAURON Wydobycie, przedstawicieli związków zawodowych ZG Brzeszcze. Szczególnie serdecznie  powitał  ratowników  górniczy ZG Brzeszcze, którzy przybyli do zakładu wraz z rodzinami.

Wspólnie otworzymy dzisiaj kopaniną stację ratownictwa górniczego, której budowę zakończono w bieżącym roku. Była jednym ze strategicznych zadań programu inwestycyjnego ZG Brzeszcze  realizowanego w latach 2016-2025. Nowa stacja została wkomponowana  w  zmodernizowany budynek łaźni górniczej. Mam nadzieję, że będzie dobrze służyła ratownikom i umożliwi ciągłe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności, tak aby zawsze byli gotowi nieść pomoc  kolegom- powiedział dyrektor Andrzej Okoń.

Dotychczasowa stacja była zlokalizowana w Jawiszowicach w rejonie szybu Andrzej III, który obecnie teraz jest w strukturach SRK. Nowy obiekt został przystosowany zgodnie z przepisami na potrzeby stacji. Zaprojektowano i wykonano pomieszczenia do przechowywania i konserwowania sprzętu ratowniczego, pomieszczenia  instruktażowo-kontrolne, salę wysiłkową oraz chodniki ćwiczebne, w których górnicy ćwiczą w warunkach zbliżonych do tych panujących pod ziemią. Nowo powstała stacja została wyposażona między innymi w aparaty regeneracyjne BG-4,  powietrzno - butlowe PSS i ewakuacyjne, przyrządy kontrolno-pomiarowe,  kamery termowizyjne, przetłaczarkę tlenu, instalację do napełniania butli aparatów powietrznych.

Program inwestycyjny dla ZG Brzeszcze jest rozpisany do 2025 , dzisiaj otwieramy  jeden z elementów tego programu - nową siedzibę stacji . To ważny moment odbudowy zakładu. Życzę  ratownikom, aby miejsce to było dla  nich szczęśliwe i spełniało ich oczekiwania  socjalne i bytowe podczas pełnienia służby. Dzisiaj ratownicy to nie tylko akcje, ale także codzienna praca – profilaktyka, która musi się wpisywać w  ciężką pracę zakładu górniczego. Takie zadania  i wyzwania w zmieniającym się  cały czas górnictwie  będą przed ratownikami stały tutaj w tej nowej stacji. Dziękuje wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że tę uroczystość możemy dzisiaj obchodzić - powiedział Prezes Zarządu TAURON Wydobycie Zdzisław Filip. To jedna z najnowocześniejszych kopalnianych stacji ratownictwa górniczego w Polsce- dodał.

Po przecięciu wstęgi pamiątkowej  przez prezesa  Zdzisława Filipa, wiceprezesa zarządu ds. technicznych TAURON Wydobycie – Janusza Czarneckiego, prezesa CSRG w Bytomiu – Piotra Buchwalda oraz dyrektora ZG Brzeszcze – Andrzeja Okonia,  zgromadzeni goście rozpoczęli zwiedzanie stacji. Ratownicy górniczy mieli okazję  zaprezentować swoim najbliższym miejsce swojej pracy, pokazać zawodową  codzienność i miejsce, w którym przygotowują się do trudnych wyzwań. Całkowita powierzchnia stacji wynosi 1 049,73 m kw. Znajdują się tutaj: sale szkoleniowe, sale aparatów, odpraw, warsztat mechanika, pomieszczenia instruktażowo-kontrolne, chodniki ćwiczebne, kontrolno-obserwacyjne, magazyny, komora przetłaczarek tlenu, pomieszczenie sprężarki  z magazynem butli, szatnia, pokój śniadań, pomieszczenia higieniczno-sanitarne  oraz komunikacyjne.

Bycie ratownikiem to zaszczyt, tym większy, że w stacji o takim standardzie możemy podnosić swoje umiejętności. W skład naszej drużyny wchodzi 110 ratowników i będą  tutaj podnosić swoje kwalifikacje- stwierdził Jarosław Łabędzki - kierownik kopalnianej stacji ratownictwa górniczego  ZG Brzeszcze.

Dźwięki muzyki granej przez orkiestrę dętą ZG Brzeszcze rozbrzmiewały wokół miejsca spotkania. Po zwiedzeniu stacji zaproszeni goście mogli wspólnie posilić się gorącą grochówką. Porozmawiać nie tylko na  zawodowe tematy. Dla rodzin ratowników będzie to z pewnością niezapomniany dzień.

Ustawienia plików cookies