21.08.2020

W trudnym gospodarczo czasie pandemii kopalnie Grupy TAURON wypracowały dodatnie wyniki finansowe, poprawiając je o ponad 100 procent względem ubiegłego roku – wynika z danych finansowych opublikowanych przez TAURON. To między innymi efekt wdrożonych działań proefektywnościowych.

W pierwszym półroczu br. kopalnie Grupy TAURON wyprodukowały blisko 2,5 mln ton tzw. węgla handlowego, czyli o 10 proc. więcej niż w porównywalnym okresie przed rokiem.

- Po pierwszym półroczu tego roku osiągnęliśmy 7 milionów zysku EBITDA. W niełatwym otoczeniu gospodarczym TAURON Wydobycie kontynuuje programy proefektywnościowe, podejmuje działania ograniczające niekorzystne skutki utrudnionych warunków górniczo-geologicznych oraz konsekwentnie realizuje projekty inwestycyjne, które w efekcie przyniosą wzrost wydajności zakładów górniczych – mówi Tomasz Cudny, prezes zarządu TAURON Wydobycie.

Spółka koncentruje się na realizacji działań, które mają zapewnić rentowność wydobycia, a także dostosowaniu wielkości produkcji do zapotrzebowania na paliwa węglowe w Grupie TAURON w perspektywie następnych 10 lat. Kolejne działania podejmowane są z myślą o poprawienie rentowności produkcji węgla handlowego, zrównoważeniu przychodów i kosztów działalności operacyjnej oraz uelastycznieniu bazy kosztowej.

Z myślą o przyszłości, Spółka prowadzi strategiczne inwestycje tj. drążenie szybu „Grzegorz”   w ZG Sobieski i pogłębienie szybu Janina VI w ZG Janina. Ta druga inwestycja jest na końcowym etapie realizacji.

- Kopalnia w Libiążu posiada największe w Polsce złoża węgla energetycznego, szacowane na 2,1 mld ton. Produkujemy tutaj między innymi paliwo o obniżonej zawartości chloru, które jest dedykowane, analogicznie jak węgiel z ZG Sobieski  dla nowego bloku energetycznego 910 MW w Elektrowni Jaworzno. Bliskość aktywów wytwórczych Grupy TAURON umożliwia nam utrzymywanie niskich kosztów transportu tego surowca – podkreśla Tomasz Cudny.

Pakiet osłonowy w czasie pandemii

Ze względu na zmniejszony popyt na energię elektryczną, a tym samym na węgiel, konieczne stało się czasowe wstrzymanie pracy zakładów górniczych TAURON Wydobycie, tak aby nie generować zalegania węgla na zwałach, co mogłoby doprowadzić do zatrzymania pracy kopalń.

Po przeprowadzonych analizach i w porozumieniu z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi wprowadzono działania polegające na obniżeniu czasu pracy i redukcji płac w spółce TAURON Wydobycie.

Dofinansowanie w ramach tarczy antykryzysowej dotyczące maja i czerwca wyniosło 32 mln zł. Środki te częściowo zniwelowały negatywne skutki zmniejszonego zapotrzebowania na węgiel.

Ustawienia plików cookies