15.10.2015

Budowa poziomu 800 m w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu należy do strategicznych projektów inwestycyjnych Grupy TAURON. Z początkiem października rozpoczął się kolejny ważny etap realizacji inwestycji – wykonanie  podszybia szybu „Janina VI” na poziomie 800 m.

 Pogłębianie szybu „Janina VI” do docelowej głębokości 823 m trwa od września 2013 r. Obecnie jego głębokość wynosi 782 m. Wykonano także 259 m rury szybowej, co stanowi 86 proc. docelowego zakresu.

 Zakończone zostały już prace związane z wykonaniem obudowy betonowej kolumny wewnętrznej i po odtworzeniu zbrojenia (niezbędnego do dalszego pogłębiania) w październiku rozpoczęto dalsze pogłębianie szybu i wykonywanie podszybia na poziomie 800 m. Obecnie szyb odpowiada za doprowadzanie powietrza do poziomów 350 m, 500 m i 756 m, a docelowo do poziomu 800 m.

 Przewidywany termin realizacji zadania wraz z demontażem wszystkich urządzeń technologicznych i oddanie placu budowy do dalszego etapu prac przypada na czwarty  kwartał 2016 r. Następnie od 2017 r. rozpocznie się budowa infrastruktury powierzchniowej szybu „Janina VI” i górniczego wyciągu szybowego z klatką wielkogabarytową umożliwiającą transport materiałów, maszyn i urządzeń bez konieczności stosowania specjalnych pracochłonnych technologii. Realizacja wszystkich elementów projektu, planowana na czerwiec 2020 r., pozwoli na długotrwałe prowadzenie efektywnej eksploatacji nowo udostępnionych zasobów z dużą koncentracją wydobycia.

 O inwestycji

 „Budowa  poziomu 800 m w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu” ma kluczowe znaczenie w kontekście stopniowej likwidacji eksploatacji podpoziomowej, zmierzającej  do poprawy bezpieczeństwa pracy ludzi. Do pozostałych korzyści realizacji inwestycji należą m.in. maksymalizacja efektywnego czasu pracy w rejonach robót górniczych poprzez skrócenie czasu dojścia do rejonu prowadzonych robót oraz eksploatacja wiodącego pokładu 207 charakteryzującego się węglem o wysokiej wartości energetycznej i bardzo dobrych parametrach jakościowych. Dzięki realizacji inwestycji żywotność Zakładu Górniczego Janina zostanie wydłużona do 2080 r., co umożliwi zatrudnienie dwóm pokoleniom mieszkańców okolicznych gmin.

 

Ustawienia plików cookies