07.08.2015

W lipcu br. w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu uruchomiono nową ścianę nr 729. Jest zlokalizowana w pokładzie 207 i ma 220 m długości oraz wybieg ponad  600 m. Przy średniej wysokości eksploatacyjnej 3,7 m planowany uzysk węgla handlowego szacowany jest na około 600 tys. ton.

Proces przygotowania ściany do eksploatacji trwał około 3 miesiące. Ściana została wyposażona   w nowy, wysokowydajny kompleks wydobywczy. Zakupiona do tej ściany obudowa wraz  z przenośnikami stanowić będzie docelowo element eksploatacji „zakładkowej”, dzięki czemu wyeliminowaniu ulegną bezproduktywne okresy w przezbrojeniu wyposażenia ścianowego.

Pokład 207 ma szczególne znaczenie dla Zakładu Górniczego Janina– charakteryzuje się dobrymi warunkami geologiczno-górniczymi, a jego parametry jakościowe sprawiają, że obecnie i w perspektywie będzie to najlepszy pokład eksploatowany w złożu Janina. Zaleganie przeznaczonego do wybierania pokładu 207 jest zróżnicowane; przez układ dyslokacji w złożu umiejscowiony on jest w przedziale głębokości od 600 do około 950 m. Aktualnie roboty górnicze prowadzone są z poziomu 500 m w najpłycej zalegającej część pokładu 207. Uwarunkowania techniczno-organizacyjne infrastruktury zakładu pozwalają wybrać na poziom 500 m niewielką część tego pokładu. Dlatego też docelowo – po wybudowaniu nowego poziomu wydobywczego – pokład ten będzie sczerpywany z poziomu 800 m.

Budowa poziomu 800 m jest realizowana w ramach Strategicznych Projektów Inwestycyjnych  o kluczowym znaczeniu dla TAURON Wydobycie, a stan zaawansowania robót jest szacowany na około 30%.Zakończenie inwestycji, które jest planowane na 2020 rok, pozwoli wyeksploatować zasadniczą, obecnie niedostępną część pokładu 207.

Pokład 207 - jako wiodący w procesie eksploatacji - umożliwi funkcjonowanie libiąskiej kopalni przez co najmniej 50 lat.

Ustawienia plików cookies