06.12.2019

Święto Górników w TAURON Wydobycie

Konsekwentna realizacja wyznaczonych celów, bezpieczny rozwój sektora wydobywczego stanowią podstawę dla stabilnego górnictwa. Podczas tegorocznych uroczystości w TAURON Wydobycie podsumowany został ubiegły rok oraz postęp głównych inwestycji spółki.

Zawartość strony

Podczas uroczystości w TAURON Wydobycie podsumowany został ubiegły rok oraz postęp głównych inwestycji spółki. W TAURON Wydobycie zorganizowana została wspólna akademia barbórkowa, podczas której ZG Sobieski w Jaworznie gościło brać górniczą z trzech zakładów.

- Każdego dnia, swoją pracą stwarzacie poczucie bezpieczeństwa dla nas wszystkich - dziękowała górnikom TAURONA posłanka do Parlamentu Europejskiego, Beata Szydło.

Tegoroczne uroczystości obchodów Dnia Górnika w Grupie TAURON odbyły się w ZG Sobieski w Jaworznie. W obchodach udział wzięli m.in. reprezentująca prezydenta RP Andrzeja Dudę - podsekretarz stanu Anna Surówka-Pasek, pełnomocnik rządu ds. Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego - Adam Gawęda, była premier, posłanka do Parlamentu Europejskiego - Beata Szydło oraz posłanka Ewa Malik.

- Zdecydowaliśmy o budowie szybu Grzegorz w Jaworznie, inwestycji w poziom 800 m w ZG Janina i modernizacji Zakładu Górniczego w Brzeszczach, by nasze kopalnie mogły się stabilnie rozwijać podkreślał Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Aktualnie realizowane inwestycje TAURON Wydobycie są ukierunkowane na wsparcie procesu osiągania celów strategicznych oraz zapewnienie utrzymania ciągłości pracy zakładów górniczych. Inwestycje w aktywa górnicze, zapewnią efektywne wydobycie węgla kamiennego z myślą o długofalowym zaopatrzeniu Grupy TAURON w to paliwo.

- Stabilne górnictwo to podstawa bezpieczeństwa Polski. Trzy nowe ściany wydobywcze uruchomione przez TAURON to dobra wiadomość dla sektora wydobywczego mówił minister Adam Gawęda.

Głównymi kierunkami inwestowania jest realizacja kluczowych projektów: budowy poziomu 800 m w ZG Janina, budowy szybu Grzegorz w ZG Sobieski oraz programu inwestycyjnego w ZG Brzeszcze.

- Dziś Spółka realizuje inwestycje, które przywracają kopalniom ich pełne zdolności produkcyjne oraz zapewnią im dalsze funkcjonowaniemówił prezes zarządu TAURON Wydobycie, Tomasz Cudny. - Celem wszystkich podjętych działań jest wytworzenie pełnych zdolności produkcyjnych
na najbliższych kilkanaście lat – dodaje.

W kopalniach TAURONA prowadzone są projekty innowacyjne mające na celu rozwój inteligentnych technologii wydobycia, ograniczenie oddziaływania na środowisko, poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy czy stworzenie nowych produktów na bazie węgla. 

Film wideo
Video file
Ustawienia plików cookies