21.06.2012

 W PKW SA przedstawiono wyniki pracy badawczej zrealizowanej przez Główny Instytut Górnictwa w siedmiu wybranych zakładach górniczych należących do Południowego Koncernu Węglowego S.A , Kompani Węglowej S.A. oraz  Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Badania zostały zainicjowane przez Wyższy Urząd Górniczy w związku z wysokim udziałem zagrożeń technicznych w wypadkowości ogólnej rejestrowanej w górnictwie w ostatniej dekadzie oraz wyraźnym wzrostem liczby wypadków śmiertelnych i ciężkich związanych z aktywizacją zagrożeń technicznych w 2011r. Wyniki badań prezentowała dr Joanna Martyka – kierownik Zakładu Badań  Ekonomicznych i Społecznych Głównego Instytutu Górnictwa.

Celem badań było rozpoznanie rodzajów, skali, nasilenia i przyczyn aktywizacji zagrożeń technicznych oraz sformułowanie zaleceń umożliwiających dobór efektywnych działań profilaktycznych. Do badań została zastosowana  technika konwencjonalna – papierowa wersja kwestionariuszy badawczych, w których odpowiedzi respondentów zaznaczane są pisemnie. Liczba badanych ogółem w siedmiu zakładach górniczych : 3315 (dozór - 914  robotnicy – 2401). Zagadnienia ujęte w kwestionariuszach ankiety to:

1. Problemy osób dozoru ruchu w zakresie sprawowania podstawowych funkcji  kierowniczych i ogólne przyczyny ewentualnych utrudnień.

2. Kontrola i nadzorowanie wykonania zadań.

3. Obłożenie robót.

4. Podejmowanie ryzyka przez robotników i ich przyczyny – brak przestrzegania zapisów w  dokumentacjach:

- naruszanie zasad bezpiecznego prowadzenia transportu materiałów i przewozu ludzi,

- wykorzystywanie środków transportowych nie przeznaczonych do przewozu  ludzi w celu   przemieszczania się pracowników,

- ryzykowne zachowania związane z eksploatacją przenośników,

- pomijanie przez elektryków zasad zawartych w dokumentacjach technicznych.

5. Ocena znajomości zasad bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń.

6. Informowanie o zmianach w dokumentacjach.

7. Instruktaż stanowiskowy – przyczyny ewentualnego braku.

8. Stan techniczny maszyn i urządzeń  i jakość utrzymania wyrobisk.

Badania miały charakter ogólny i umożliwiły:

  - potwierdzenie występowania każdego z problemówuwzględnionych w narzędziu badawczym,

  - określenie SKALI I NASILENIA PROBLEMÓW  (istnieje wyraźne zróżnicowanie  między kopalniami oraz oddziałami tej samej kopalni),

   - poznanie ogólnych PRZYCZYN występowania  NIEPOŻĄDANYCH ZJAWISK;

Uzyskane wyniki są cennym materiałem wyjściowym, który zostanie wykorzystany przy opracowywaniu szczegółowych programów dla poprawy bezpieczeństwa w zakładach górniczych naszej spółki.

                                                                                                                      ZM

Grafiki
Ustawienia plików cookies