18.10.2017

Strona społeczna TAURON Wydobycie oraz zarząd spółki osiągnęli porozumienie w sprawie deputatów węglowych dla emerytów, rencistów i innych uprawnionych, w tym wdów po górnikach oraz sierot.

13 października został podpisany Protokół Dodatkowy do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników TAURON Wydobycie dostosowujący zapisy do przyjętej przez sejm RP ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Na jej mocy emeryci, renciści górniczy i inne osoby uprawnione do końca roku otrzymają po 10 tys. zł  rekompensaty za utracony deputat węglowy. Podpisanie protokołu dodatkowego było wymogiem, aby móc skorzystać ze środków przeznaczonych w budżecie państwa na ten cel.

Osiągnięcie porozumienia w sprawie deputatów było niełatwym zadaniem, ponieważ jest to wrażliwa kwestia, dotycząca wielu osób. Tym bardziej cieszę się, że udało nam się dojść do konsensusu. Serdecznie dziękuję stronie społecznej, która po raz kolejny wykazała się zrozumieniem i odpowiedzialnością, mając na uwadze dobro spółki – mówi Zdzisław Filip, prezes zarządu TAURON Wydobycie.

Długo wyczekiwana decyzja rządu w sprawie przyznania rekompensaty dla obecnych emerytów górniczych została rozstrzygnięta. Osiągnęliśmy kompromis, który biorąc pod uwagę odmienne oczekiwania stron, był nie lada wyzwaniem – mówi Mirosław Lipowski, przewodniczący Związku Zawodowego „Kontra”.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami protokół został dostarczony do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) i zarejestrowany 16 października br., tym samym jego zapisy wchodzą w życie z dniem zarejestrowania.

Ustawienia plików cookies