31.01.2017

 

Spotkanie podopiecznych, darczyńców  i sympatyków Fundacji Rodzin Górniczych, które odbyło się w grudniu w Sali Sejmiku Śląskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach było niezwykle uroczyste.

Podczas gali wręczono nagrody, medale i dyplomy dla najbardziej zasłużonych dla Fundacji Rodzin Górniczych oraz nagrody dla podopiecznych, którzy osiągają wybitne wyniki  w nauce.  Nagrodę dla najbardziej zasłużonego dla Fundacji otrzymał należący do Tauron Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Janina. Dyplom z wyróżnieniem odebrał w imieniu zakładu Główny Inżynier ds. BHP i Szkolenia Zakładu Górniczego Janina Rafał Palka. Jest to pierwsze miejsce wśród wszystkich kopalń. Wyrazy  uznania  składam  Zakładowemu Społecznemu Inspektorowi Pracy ZG Janina Jerzemu Przystał, który jest głównym propagatorem idei Fundacji wśród załogi  zakładu–podkreśla Witold Kasperkiewicz dyrektor techniczny Zakładu Górniczego Janina w Libiążu.

W spotkaniu wzięło udział ok. 200 osób, w tym przedstawiciele władz krajowych  i samorządowych, przedstawiciele spółek węglowych, firm przemysłu górniczego oraz podopieczni Fundacji - wdowy, sieroty po górnikach, którzy zginęli w wypadkach przy pracy  i inwalidzi górniczy.

Działalność Fundacji Rodzin Górniczych polega na wspieraniu rodzin pozostałych po górnikach, którzy ponieśli śmierć w wyniku wypadku przy pracy, inwalidów górniczych i innych rodzin górniczych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Fundacja działa od 19 lat i wsparła finansowo 5000 osób, za łączną kwotę 28 mln złotych. Pieniądze przeznaczone były na stypendia dla dzieci uczących się, zapomogi, finansowanie rehabilitacji, zakup sprzętu medycznego oraz turnusy rehabilitacyjne. Fundacja finansowana jest ze składek górników oraz darowizn przekazywanych przez firmy oraz osoby prywatne- podsumowuje  Witold Kasperkiewicz. 

Na ręce prezesa Fundacji trafiły listy gratulacyjne, w których swoje wyrazy uznania dla Fundacji oraz życzenia dla jej podopiecznych złożyli m.in. premier Beata Szydło oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowski.

Grafiki
Ustawienia plików cookies