19.07.2012

Zagadnienia ochrony środowiska, w tym również związane z działalnością górniczą, są przedmiotem szczególnej uwagi i troski różnych środowisk, a w tym przedstawicieli administracji państwowej, przemysłu wydobywczego oraz nauki.

Nie dziwi więc, że w tym roku już po raz 7-my dużym zainteresowaniem cieszyła się konferencja pod nazwą  Ochrona Środowiska w Górnictwie Podziemnym, Odkrywkowym i Otworowym, która zorganizowana została pod honorowym patronatem wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka oraz wiceministra ochrony środowiska, głównego geologa kraju Piotra Woźniaka. Organizatorem konferencji była Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, przy współudziale Południowego Koncernu Węglowego. Konferencja odbyła się w Zakrzowie koło Wieliczki w dniach 16 – 18 maja 2012 r. Zaprezentowano 18 referatów z Polski, Republiki Czeskiej, Rosji oraz Niemiec. Referaty wygłaszali zarówno przedstawiciele przemysłu górniczego, jak również ośrodków naukowych, wśród których wymienić należy: Instytut Geoniki Czeskiej Akademii Nauk i Wysoką Szkołę Bańską w Ostrawie, Uniwersytet Techniczny Akademia Górnicza Freiberg, Instytut Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie, Akademia Górniczo – Hutnicza
w Krakowie, Główny Instytut Górnictwa oraz Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Pomimo bogatego programu konferencji, wypełnionego licznymi referatami, uczestnicy znaleźli czas na dyskusje prowadzone zarówno w ramach obrad, jak też te najcenniejsze, prowadzone w kuluarach. Ciekawym akcentem konferencji było zwiedzanie (dzięki uprzejmości firmy Hydrokop), trasy górniczej Kopalni Soli w Wieliczce. Trasa ta będzie udostępniona dla ruchu turystycznego w lipcu br. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również warsztaty górnicze( pod honorowym patronatem poseł na sejm RP T. Tomczykiewicza) poświęcone w tym roku zagadnieniom zagrożeń terenu górniczego deformacjami nieciągłymi. W ramach warsztatów wygłoszono trzy wykłady:

  • „Monitoring geofizyczny na terenie górniczym”, autorstwa prof. dr hab. inż. Zbigniewa Fajklewicza.
  • „Charakterystyka wybranych obszarów zagrożonych występowaniem deformacji nieciągłych na Górnym Śląsku”, autorstwa prof. zw. dr hab. inż. Mirosława Chudka
    dr h.c, dr hab. inż. Piotra Strzałkowskiego prof. nzw. w Pol. Śl. i dr inż. Romana Ścigały.
  • „Obiekty budowlane na terenach nieciągłych deformacji wywołanych podziemną eksploatacją górniczą”, autorstwa dr hab. inż. Mariana Kawuloka Prof. ITB.

 

Organizatorzy konferencji dziękują wszystkim, którzy swym działaniem wspomogli zorganizowanie forum wymiany interesujących doświadczeń pomiędzy pracownikami nauki
z różnych ośrodków oraz przemysłu górniczego.

Grafiki
Ustawienia plików cookies