02.01.2012

 

2-go grudnia w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach odbyło się wręczenie nagród w kolejnej edycji konkursu „Bezpieczny Oddział Wydobywczy”. Oddział  G3 z ZG Sobieski został laureatem przeprowadzanego przez fundację „Bezpieczne Górnictwo” im. prof. Wacława Cybulskiego konkursu.

 

Głównymi kryteriami udziału były pozytywne wyniki w zakresie:
- stanu bezpieczeństwa,

- warunki pracy (zagrożenia, drogi dojścia itp.),

- uzyskane wyniki w zakresie wydobycia,

- szczególne momenty i postawy pracowników które przyczyniły się do zapewnienia
  bezpieczeństwa.

Spośród sześciu oddziałów wydobywczych funkcjonujących w Południowym Koncernie Węglowym SA. wytypowany został liczący 105 pracowników oddział wydobywczy  G 3 z ZG Sobieski  prowadzący eksploatację wspólną pokładów 304 i 304/2. Oddział G 3 jest niekwestionowanym liderem w zakresie realizacji planowanego wydobycia przy zachowaniu wysokich norm bezpieczeństwa. 

 

W wyniku prac kapituły konkursu, jako zwycięzca konkursu wyłoniony został właśnie oddział G 3, kierowany przez jednego z najbardziej doświadczonych sztygarów oddziałowych  - Mirosława Machejek, któremu przypadł zaszczyt odebrania z rąk Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, dr inż. Piotra Litwa  dyplomu „BEZPIECZNY ODDZIAŁ 2011”, ZA BEZPIECZNĄ PRACĘ ORAZ ROZWIJANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PODNOSZENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY W GÓRNICTWIE W 2011 ROKU oraz statuetki św. Barbary.

                                                                                                                                                                                                               Red.

Załącznik Size
8_Bezpieczny oddział -2.jpg 723.73 KB
Ustawienia plików cookies