21.06.2012

 

12 CZERWCA BR. W POŁUDNIOWYM KONCERNIE WĘGLOWYM SA, W ZG JANINA W LIBIĄŻU, ODDANO DO EKSPLOATACJI NOWĄ SCIANĘ. BYŁ TO BARDZO KRÓTKI CZAS NA LIKWIDACJĘ ŚCIANY NR 700 ORAZ SZYBKIE ZBROJENIE ŚCIANY NR 701. DOŚWIADCZENIA ZDOBYTE PODCZAS EKSPLOATACJI PILOTAŻOWEJ ŚCIANY NR 700 ZWIĘKSZY PEWNOŚĆ WYDOBYWCZĄ ZG JANINA.

W kwietniu br. w ścianie nr 700 rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem jej do likwidacji – wykonanie wykładki, obcinki oraz pola wyjazdowego.                  Równolegle z pracami likwidacyjnymi oddział G-2 prowadził prace związane z zabudową układu transportu do nowo zbrojonej ściany nr 701. W celu zapewnienia szybkiego i sprawnego przezbrojenia wykonano prace związane z zabudową oraz przebudową trasy jezdnej kolejki podwieszanej na długości około 1500 m.          Zastosowana koncepcja oraz rozwiązania techniczne pozwoliły na bardzo szybką, pewną i bezpieczną likwidację ściany nr 700. Prace związane z przezbrojeniem czyli rabunek sekcji, transport oraz montaż w nowej ścianie nr 701 rozpoczął  się w dniu 14.05.2012r. Ostatnią sekcję „wyrabowano” i „rozparto” w ostatnich dniach maja br. W ciągu zaledwie 14 dni przezbrojono 139 szt. sekcji obudowy zmechanizowanej co dało średnio na dobę 10 szt. sekcji.                      Zastosowanie optymalnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych, użycie do transportu podwieszanych  ciągników spalinowych,  pozwoliło w iście rekordowym tempie przezbroić ścianę. Ściana nr 701 zlokalizowana jest w partii „G” na poziomie 500 w pokładzie 207, całkowita miąższość pokładu wynosi od 4,0 m do 4,4m ( na rzeczywistej głębokości 640m pod ziemią).                                     

 Wyposażenie ściany :

  • sekcje obudowy zmechanizowanej  - Fazos 17/33POz-ZGE
  • kombajn                                                 - JOY 4LS22
  • przenośnik ścianowy                           - PSZ-850 Nowomag
  • przenośnik podścianowy                    - PPZ-850 Nowomag
  • kruszarka dynamiczna                         - KD-1600 Nowomag
  • kruszarka ścianowa                             - SKK-2
  • urządzenie przekładkowe                    - UPZP-1200 Nowomag

Najważniejszym ogniwem w całym „procesie” przezbrojenia jest załoga. Dzięki zaangażowaniu, motywacji i fachowości w wykonywaniu codziennych obowiązków ściana nr 701 została oddana do eksploatacji 3 tygodnie wcześniej od ustalonego terminu.

Doświadczenia zdobyte podczas „fedrowania” ścianą nr 700 oraz uzyskiwane wyniki potwierdziły, że pokład 207 jest pokładem bardzo zasobnym  i wiodącym  w Zakładzie Górniczym  Janina, co pozwoli zwiększyć pewność wydobywczą zakładu.

Grafiki
Ustawienia plików cookies