02.05.2019

22 koła linowe, w tym takie o średnicy aż 4 metrów, zamontowano na nowoczesnej wieży szybowej strategicznej inwestycji TAURON Wydobycie, czyli budowy Szybu Grzegorz.

Instalacja została przygotowana na potrzeby głębienia tego 870-metrowego szybu.

 

Szyb "Grzegorz" w Jaworznie to jedna z największych realizowanych obecnie inwestycji w polskim górnictwie węgla kamiennego. Pełną funkcjonalność obiekt uzyska w 2023 roku.

Na placu budowy równolegle prowadzone są zarówno roboty na powierzchni, jak i w części podziemnej inwestycji głębionego szybu. Codziennie na budowie pracuje do 100 pracowników.

Spora część elementów infrastruktury realizowana jest w takiej technologii, by wykorzystywać je zarówno podczas głębienia szybu, jak i później, po jego oddaniu do użytku.

- Nowy szyb usprawni pracę kopalni i wydłuży efektywne wydobycie w ZG Sobieski co najmniej o 50 lat - mówi Zdzisław Filip, prezes zarządu TAURON Wydobycie.
- Kluczowe inwestycje strategiczne realizujemy w każdym z trzech zakładów górniczych. Są one ukierunkowane na rozwój kopalń oraz zabezpieczenie węgla dla Grupy TAURON na najbliższe kilkadziesiąt lat – przypomina prezes TAURON Wydobycie.

wieża Szybu Grzegorz

 

Szyb o średnicy 7,5 m i głębokości 870 m, początkowo pełnił będzie funkcję szybu wdechowego, czyli doprowadzającego świeże powietrze do wyrobisk. W dalszej perspektywie szyb będzie dodatkowo pełnił funkcję materiałowo-zjazdową, co pozwoli uprościć i usprawnić procesy transportu maszyn, materiałów, urządzeń oraz załogi do rejonów prowadzonych robót.

Realizacja  inwestycji pozwoli na skrócenie dróg transportu ludzi, powietrza i materiałów do miejsc pracy górników, a także podniesie wydajność pracy załogi, poprzez wydłużenie efektywnego czasu jej pracy. Szyb zwiększy również bezpieczeństwo załogi poprzez poprawę warunków klimatycznych w kopalni.

Usprawnienia są tym bardziej istotne, że ze względu na optymalne parametry jakościowe wydobywanego węgla, to głównie ZG Sobieski będzie dostarczał paliwo dla zlokalizowanego nieopodal nowego bloku energetycznego Grupy TAURON 910 MW.

Ustawienia plików cookies