25.07.2016

Zacieśnienie współpracy świata nauki z przemysłem w celu ulepszania badań naukowych oraz poprawy ich funkcjonalności były tematem przewodnim wizyty międzynarodowej grupy studentów w Zakładzie Górniczym Sobieski.

Nawiązanie cennych kontaktów między młodymi naukowcami, a doświadczonymi przedstawicielami przemysłu miało miejsce w dniu 14 lipca 2016 roku w ramach 7. Międzynarodowej Konferencji Geofizyków.

Podczas spotkania Studenci mieli okazję na własne oczy zobaczyć nowoczesną infrastrukturę dołową w oddziale G 1 ZG Sobieski, na poziomie 500 metrów.  Najpierw zostali przeszkoleni  w zakresie obowiązujących podczas zjazdu do podziemnych wyrobisk przepisów oraz sposobu użycia aparatów ucieczkowych, następnie zjechali na dół usytuowanym w rejonie Piłsudski Szybem Helena, przejechali podziemną koleją kołową do przekopu Jeziorki, dalej kolejką podwieszaną. Po pokonaniu blisko ośmiu kilometrów, nieco strudzeni dotarli do ściany nr 350 w pokładzie 209. Wydobycie szło pełną parą, kombajn pokonywał kolejne metry, na przenośnik zgrzebłowy sypały się bryły węgla. Zapylenie ogromne, światła górniczych lamp ledwo widoczne, gorąco. W takich warunkach Grupa zapoznała się z zasadami eksploatacji oraz faktycznego funkcjonowania maszyn i urządzeń. Podczas drogi powrotnej drobiazgowo objaśniano również zagadnienia związane z eksploatacją i potencjalne jej skutki.
 
- Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań stwarzających możliwości ciągłego rozwoju, parki maszyn i nowe technologie eksploatacyjne, nie byłyby możliwe bez prowadzenia nieustannego dialogu między środowiskiem naukowym i industrialnym -  komentował zasadność wizyty Dyrektor Techniczny ZG Sobieski Janusz Jarczyk. 

Spotkanie w Zakładzie Górniczym Sobieski miało również na celu przybliżenie Studentom z różnych zakątków świata sytuacji społeczno-ekonomicznej Górnego Śląska  - najważniejszego rewiru  węglowego w Polsce, miejscu które w całej Europie wiedzie prym pod względem liczby osób zatrudnionych w górnictwie, przemysłowego centrum regionu.  Na przykładzie działalności obszaru Tauron Wydobycie podjęto temat wyzwań jakie stoją przed współczesnymi kopalniami w kontekście kosztów wydobycia węgla.  
Studenci z Iranu, Azerbejdżanu, Francji czy zza czeskiej granicy, zgodnie przyznali, że inwestycje w górnictwie są nie tyle potrzebne, co konieczne. Podobnie, jak automatyzacja kopalń. A biorąc pod uwagę fakt, że energetyka w Polsce będzie jeszcze przez długi czas opierać się na węglu, potrzebne jest wzajemne zrozumienie podstaw i kierunków działalności – zarówno górników, jak i naukowców – architektów rozwiązań dla przemysłu w przyszłości.

 

Grafiki
Ustawienia plików cookies